Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Impasse in cao-overleg duurt voort

Werkgevers proberen afspraken te maken die hun loonkosten niet structureel verhogen

Impasse in cao-overleg duurt voort

22 maart 2021 - In de maand februari zijn slechts veertien cao-akkoorden tot stand gekomen, minder dan in eerdere februarimaanden en dan in december 2020. Door het aflopen van cao’s en het lage aantal nieuwe akkoorden staan nu in totaal 300 cao’s open. Die betreffen 1,5 miljoen werknemers. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht.

De gemiddelde loonafspraak in februari-akkoorden bedroeg 2,0 procent. Dat is iets hoger dan de afgelopen maanden.
Volgens AWVN houden in veel onderhandelingen werkgevers en vakbonden elkaar in een houdgreep. Vakbonden zien volop loonruimte en houden vrijwel overal vast aan de 5 procent-looneis, in het bijzonder in bedrijfstakken die ook tijdens de huidige crisis goed draaien. Werkgevers wijzen vooral naar de onzekere economische toekomst en zijn daarom erg terughoudend wat betreft loonafspraken.
We tellen op dit moment 62 nieuwe akkoorden in het cao-jaar 2021, veel minder dan vorig jaar (81) en de afgelopen zeven jaar (90).
 
Kerncijfers
 
 • Loonafspraken februari gemiddeld 2,0 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,6 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in februari 2021: veertien
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand februari: twintig
 • Aantal aflopende cao’s in 2021: 402 voor 4,8 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 54 voor 0,8 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s: 348 voor vier miljoen werknemers
 
Analyse: verschillende perspectieven, net als vorige maand
Achter de stilstand in de cao-onderhandelingen zitten sterk uiteenlopende perspectieven. Vakbonden wijzen op de goede gang van zaken in een aantal sectoren en grijpen naar het actiewapen om hun wensen te onderstrepen. Momenteel zijn er nog steeds vakbondsacties bij de supermarkten en in de metalektro. Traditioneel willen de bonden aan het begin van een nieuw jaar graag hoge loonafspraken maken om daarmee een trend te zetten.
Werkgevers willen zich juist wapenen tegen nieuw onheil en proberen afspraken te maken die hun loonkosten niet structureel verhogen. Zij bepleiten voorwaardelijke loonsverhogingen in de vorm van crisisclausules. Daarmee kunnen – soms forse – loonafspraken gemaakt, die echter alleen tot uitvoering komen als aan bepaalde (economische) voorwaarden is voldaan. Daarmee zouden bedrijven beter bestand worden tegen economische tegenwind.
 
Akkoord onder de loep: onderhandelingsresultaat Woondiensten
• Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 (afsluitdatum: 23 februari 2021).
• Status: onderhandelingsresultaat ligt ter goedkeuring voor bij de achterbannen
• Loonparagraaf: Per 1 juli 2021 een structurele loonsverhoging van 2,25 procent plus een eenmalige uitkering van €550 bruto (met enkele voorwaarden)
• Andere afspraken:
 
 • 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag; te beginnen in 2021 (en daarna weer in 2025)
 • m.i.v. 1 maart thuiswerkvergoeding van netto €2 per thuisgewerkte dag (tijdelijke regeling tot eind dit jaar)
 • gesprekscyclus ‘hybride werken’
 • inclusiviteit: definitie werknemer en partner aangepast en ouderschaps-/kraamverlof ook van toepassing op meer-ouder gezinnen
 • medewerkers gaan tenminste twaalf uur per jaar besteden aan hun eigen scholing en ontwikkeling
 • aandacht begeleiding en maatwerkafspraken bij rouwverwerking
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.