Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Economische voordelen van intellectuele eigendomsrechten - vooral MKB’s profiteren

IER-bedrijven betalen hogere lonen dan bedrijven zonder intellectuele eigendomsrechten

Economische voordelen van intellectuele eigendomsrechten - vooral MKB’s profiteren

11 februari 2021 - Uit de nieuwe studie van het Europees Octrooibureau (EOB)  en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat ondernemingen die ten minste één octrooi, geregistreerd ontwerp of merk bezitten, gemiddeld twintig procent hogere omzetten per werknemer genereren dan ondernemingen die geen van deze intellectuele eigendomsrechten bezitten. Bovendien betalen IER-bedrijven gemiddeld negentien procent meer salaris dan andere bedrijven.

De studie Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsresultaten in de EU bevestigt de sterke positieve relatie tussen het bezit van verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten en de economische prestaties van een bedrijf. Octrooien tonen de sterkste link met de prestaties van een bedrijf, met 36 procent hogere omzet per werknemer en 53 procent hoger salaris, in vergelijking met bedrijven zonder IER. Het eigendom van geregistreerde ontwerpen volgt met 32 procent hogere omzet en 30 procent meer salaris en het bezit van merken genereert 21 procent hogere omzet en zeventien procent hogere salarissen).
EOB Voorzitter António Campinos: "Hoe sterker de IER-portefeuille, hoe beter een bedrijf presteert. IER-bedrijven genereren niet alleen meer omzet, hun werknemers verdienen ook meer. Dit zijn belangrijke signalen voor onze economie en samenleving. De studie toont verder aan dat er in Europa een aanzienlijk onbenut potentieel is voor het MKB en maakt duidelijk dat zij het meest profiteert van het bezit van intellectueel eigendom. Bovendien hebben bedrijven die intensief gebruik maken van IER ons door de financiële crisis van 2008 geholpen. In dat licht ben ik er vast van overtuigd dat innovatie zal bijdragen aan het herstel van Europa als gevolg van COVID-19."
EUIPO Directeur Christian Archambeau: "Deze studie, resultaat van samenwerking tussen EUIPO en EOB, is opnieuw een bewijs van het verband tussen IER en economische prestaties. Dit geldt met name voor het MKB dat de basis vormt van de Europese economie. Deze resultaten onderstrepen het belang om het makkelijker te maken voor kleinere bedrijven hun innovaties en creativiteit te beschermen met een intellectueel eigendomsrecht.  Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van ons Strategisch Plan 2025."

Belang IER
De nieuwe studie geeft een verdere indicatie van het belang van IER voor de Europese economie. Een gezamenlijk EOB-EUIPO-onderzoek uit 2019 naar IER-intensieve industrieën, toonde aan dat dergelijke sectoren een aanzienlijk en toenemend deel van de economische activiteit en werkgelegenheid in Europa genereren. Uit een eerdere gezamenlijke studie uit datzelfde jaar, bleek dat het MKB met octrooien, geregistreerde ontwerpen of merken, in de jaren erna sneller dan andere bedrijven een hoge omzetgroei zouden kunnen realiseren. Samen bieden deze studies overtuigend bewijs voor de positieve relatie tussen IER en economische prestaties, zowel macro-economisch als op het niveau van individuele ondernemingen.
De studie beschrijft ook het effect van IER-bezit ten opzichte van andere factoren, zoals de omvang van een onderneming of de landen en sectoren waarin zij actief is. De resultaten bevestigen het positieve verband tussen IER-bezit en economische prestaties, met een omzet per werknemer die 55 procenthoger is voor IER-bedrijven. Bovendien blijkt uit de analyse dat deze relatie nog duidelijker is voor het MKB. In deze sector halen IER-bedrijven een 68 procent hogere omzet per werknemer dan bedrijven zonder intellectueel eigendom. Ter vergelijking: voor grote bedrijven is dit omzetvoordeel achttien procent. De studie constateert dat slechts negen procent van het MKB in Europa een van de drie soorten intellectuele eigendomsrechten bezit, tegenover bijna zes op de tien grote ondernemingen en wijst op het aanzienlijke potentieel van kleinere ondernemingen die intellectuele eigendomsrechten zouden kunnen exploiteren.

MKB
Het MKB geniet zelfs een nog hogere omzet per werknemer als verschillende IER worden gecombineerd. Kleine en middelgrote bedrijven die zowel octrooien als merken bezitten, zetten 75 procent meer om. Bedrijven met geregistreerde ontwerpen en merken halen een geschatte omzetpremie van 84 procent. Kleine en middelgrote bedrijven met een combinatie van octrooien, merken en geregistreerde ontwerpen genereren bijna het dubbele (98 procent) van de omzet per werknemer, vergeleken met bedrijven zonder deze drie IER.
Het rapoport geeft verder aan dat IER-bedrijven vooral te vinden zijn in de informatie- en communicatiesector (achttien procent), industrie (veertien procent), dienstensector (veertien procent) en wetenschappelijke en technische sectoren (dertien procent).
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.