Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Zakelijke lening aanvragen? Op deze vijf zaken wordt gelet

29 januari 2021 - Om een onderneming te laten groeien, is het nodig te investeren. Maar niet altijd heeft de ondernemer of onderneming genoeg eigen vermogen hiervoor. Is dat het geval, dan kan er een zakelijke lening worden afgesloten. Hiervoor is het nodig een financieringsaanvraag in te dienen bij een bank of andere kredietverstrekker. Wilt u zo snel mogelijk uitsluitsel hebben over goedkeuring van de lening, dan is het belangrijk te weten waaraan een aanvraag moet voldoen.

Roel van Oirschot van Fx.nl vertelt naar welke vijf punten wordt gekeken bij het aanvragen van een zakelijke lening.
 
Uw onderneming en u als ondernemer
Van Oirschot benoemt als eerst dat een kredietverstrekker het risico dat bij de lening hoort inschat. "Omdat het voor hen belangrijk is dat het leenbedrag en de rente terugbetaald worden, wordt de levensvatbaarheid van de onderneming beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van de onderneming, ontwikkelingen in de branche waarin geopereerd word en de kansen en bedreigingen." Hij vervolgt dat u ook persoonlijk onder de loep wordt gelegd. "Is er bijvoorbeeld sprake van goed ondernemerschap, en kunt u financiële klappen opvangen met privévermogen?"
 
Hoe rendabel is uw onderneming?
Bent u voor de test van goed ondernemerschap geslaagd? Dan wordt er vervolgens gekeken naar de rentabiliteit van uw onderneming. Van Oirschot: "Een kredietverstrekker ziet graag dat een onderneming voldoende winst behaalt op de lange termijn. Daarom wordt er inschatting gemaakt van de winst die behaald zal worden met het geïnvesteerde vermogen. Hierbij geldt dat hoe hoger de rentabiliteit is, hoe interessanter het is om geld te investeren."
 
De solvabiliteit van uw onderneming
 Een winstgevende onderneming op de lange termijn is mooi. Maar kan uw onderneming ook financiële tegenvallers op zowel de korte als de lange termijn opvangen? Van Oirschot: "Om te beoordelen of dat het geval is, zal een kredietverstrekker de solvabiliteit van uw onderneming onderzoeken. Het draait hier om de solvabiliteitsratio, die aangeeft in hoeverre u afhankelijk bent van vreemd vermogen en in hoeverre schulden kunnen worden afbetaald in geval van faillissement."
 
Hoe staat het met de liquiditeit?
 De solvabiliteit laat zien of uw onderneming in staat is te voldoen aan betalingsverplichtingen op de lange termijn. Van Oirschot vertelt dat verstrekkers van kredietverstrekkers daarnaast natuurlijk ook kijken naar de korte termijn. "De liquiditeit van uw onderneming geeft aan of alle kortlopende schulden kunnen worden terugbetaald. In feite gaat het dus om hoeveel geld op de bankrekening van de onderneming staat of in kas zit."
 
Mogelijke aanvullende zekerheden
 Zijn de hierboven genoemde zaken in orde? Van Oirschot begrijpt dat u dan zou verwachten dat de aanvraag goed wordt gekeurd. Toch kunnen verstrekkers van vreemd vermogen om meer zekerheden vragen. "Een die vaak voorkomt is hoofdelijke aansprakelijkheid, dat betekent dat u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor de terugbetaling van de lening. Hierbij kan eventueel aanspraak gemaakt kan worden op uw privévermogen. Ook kan er om een garant- of borgstelling gevraagd worden, dat inhoudt dat een ander persoon of andere onderneming garant of borg staat voor de lening. Als zekerheid kan bijvoorbeeld uw zakelijk pand opgevoerd worden, of pandrecht op voorraad, debiteuren of inventaris."
 In de aanvraag van een zakelijke lening gaat vaak best wat tijd en energie zitten. Niet gek, want een kredietverstrekker wil de kans op verlies van het leenbedrag en rente zo klein mogelijk houden. Zorg ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt bij een aanvraag, dit bevordert de snelheid van het beoordelingsproces van de aanvraag.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.