Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

16 juni 2011 - Nederland dreigt op het gebied van duurzame energie de aansluiting aan andere landen te verliezen. Kansen die ontstaan, bijvoorbeeld door de Duitse energietransitie, worden niet voldoende aangegrepen. Eigen sterke punten zoals windenergie, biomassa en moderne netwerktechnieken moeten daarom sterker gestimuleerd worden.

Dat stelt de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK). In haar standpunten geeft de DNHK een kritische analyse van het investeringsklimaat. Dit wordt door de Handelskamer over het algemeen weliswaar als goed beoordeeld, toch zijn er ook nog vele aanknopingspunten voor verbeteringen. Onder het motto ‘Meer mobiliteit voor Nederland’ roept de DNHK niet alleen op tot sterkere maatregelen ter bevordering van regeneratieve energie, maar ook tot grensoverschrijdende infrastructuurprojecten, een meer flexibele arbeidsmarkt en een eenvoudiger belastingsysteem. 

Te weinig impulsen
"Duitsland neemt met zijn sterke economische groei andere landen op sleeptouw," zegt DNHK-voorzitter Dick de Boer. "Nederland ontwikkelt zich veel langzamer, omdat de benodigde impulsen op dit moment ontbreken. We hebben in deze belangrijke fase meer flexibiliteit nodig, zowel in onze hoofden als in onze daden." Op het gebied van duurzame energie liggen de perspectieven volgens de DNHK voor Nederlanders voor het oprapen. "De veranderingen in Duitsland kunnen voor Nederlandse windenergie- en netwerkaanbieders zeer lucratief zijn", oordeelt De Boer. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse regering meer grensoverschrijdende onderzoeksprojecten initieert en bedrijven op die manier in contact brengt met belangrijke Duitse energieleveranciers. Ook in eigen land zou de noodzakelijke technologie meer gestimuleerd moeten worden. In 2010 is het aandeel duurzame energie in de Nederlandse energiemix zelfs gedaald van 4,2 naar 3,8 procent.  Een consequente uitbreiding van de offshore windparken en een systematische ondersteuning van de biomassasector zijn noodzakelijkheden. Ook de aardgasexport naar Duitsland zou in de komende jaren aanmerkelijk toe kunnen nemen, aldus de DNHK. Daarvoor is het belangrijk om in samenwerking met de oosterburen de transport- en opslagcapaciteiten uit te breiden en de positie van Nederland als knooppunt in een toekomstig Europees energienetwerk te verankeren. 

Desatreuze vertragingen
Ook op het gebied van infrastructuur en verkeer roept de DNHK op tot meer samenwerking. Nog steeds wordt er langs de grens teveel ingezet op de eigen interesses, zonder dat de kansen van de gehele regio herkend worden. Dit heeft, zoals het voorbeeld van de Betuwelijn laat zien, vaak negatieve gevolgen voor Nederland. In dit specifieke geval is de laatste stand dat de uitbouw van deze belangrijke spoorverbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied aan de Duitse kant niet eerder dan 2018 gereed zal zijn. "Dergelijke desastreuze vertragingen kunnen alleen vermeden worden wanneer bij grote projecten van het begin af aan bindende wederzijdse afspraken gemaakt worden," aldus De Boer.
Belangrijk is volgens hem ook een sterkere integratie van de douanesystemen en het op elkaar afstemmen van regels en technische vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van voertuigregistratie. 

Arbeiders en belastingrecht
Bovendien roept de Handelskamer ertoe op om de inzet van niet EU-burgers in het buurland te vergemakkelijken. De mobiliteit van arbeidskrachten is nog altijd aan te sterke beperkingen onderhevig. Ook bestaan er in de praktijk, afhankelijk van waar een werknemer vandaan komt, duidelijke verschillen op het gebied van ontslagbescherming. Deze regels zouden volgens de DNHK gelijkgetrokken moeten worden.  Ook op het gebied van belastingrecht bestaan er talrijke mogelijkheden tot verbering, zo stelt de Handelskamer. Alleen al de aanvraag van een BSN-nummer is voor buitenlandse werknemers onnodig ingewikkeld. Het nummer moet persoonlijk bij de bevoegde instantie afgehaald worden. Ook bij een in Duitsland geregistreerde auto van de zaak duiken volgens de Handelskamer problemen op. Al na een gebruik van slechts veertien dagen in Nederland wordt belasting geheven. Veel bedrijven zien er daarom van af om hun medewerkers gedurende hun proeftijd een auto ter beschikking te stellen. De DNHK stelt daarom voor om deze termijn te verlengen.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.