Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

MKB krijgt vertrouwen terug, onzekerheid blijft

28 mei 2020 - Onder ondernemers groeit het vertrouwen in eigen kunnen tijdens de huidige crisis. Het geloof van ondernemers dat zij goed uit deze crisis komen is toegenomen ten opzichte van de vorige meting medio april. Ook stijgt het aandeel ondernemers dat nieuwe kansen ziet. Dit blijkt uit de meest recente meting van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk.

Zeven op de tien ondernemers stellen dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar is (30 procent) of dat ze uit deze crisis komen, al weten ze nog niet op welke manier (40 procent). Tevens zijn er meer werkgevers die aangeven dat hun bedrijf voldoende buffer heeft om deze klap te boven te komen (van 56 procent naar 62 procent) en stellen ze dat de crisis kansen biedt (van 45 procent naar 49 procent). Ook bij zzp’ers neemt het optimisme toe. Ruim twee derde (69 procent) zegt er alle vertrouwen in te hebben dat hun bedrijf goed uit de crisis gaat komen. Dit was 59 procent.
Ondanks dit vertrouwen blijft er veel onzekerheid. Bijna de helft van de ondernemers (46 procent) ervaart een hoge mate van onzekerheid. Het schatten van toekomstige omzet is moeilijk. Ruim vier op de tien (44 procent) geeft aan dat de coronacrisis gaat leiden tot meer dan tien procent omzetdaling. Dit is nog sterker van toepassing op zzp’ers, hier voorziet de helft een dergelijke omzetdaling. Slechts één op de tien ondernemers ziet dat de coronacrisis leidt tot een stijging van de omzet.

Ondernemers zitten met minder vragen
Het aantal vragen waar ondernemers mee worstelen, daalt. Ondernemers weten steeds beter hun weg te vinden bij het verkrijgen van informatie. Had in het begin van de coronacrisis nog 33 procent van de ondernemers moeite met het vinden van antwoorden op hun vragen, inmiddels is dit gedaald tot 28 procent. Een grote meerderheid (78 procent) geeft daarnaast aan dat het goed lukt om informatie over de impact van de crisis duidelijk over te brengen op de organisatie. Er zijn wel meer ondernemers bezig met de vraag wat zij moeten doen wanneer medewerkers de anderhalve meter niet in acht nemen (van acht procent in begin april naar veertien procent nu).

Twijfel aan handelen overheid
Het vertrouwen dat ondernemers hebben in de aanpak van de regering daalt ten opzichte van de vorige meting. Een ruime meerderheid, zes op de tien, is van mening dat de economische aanpak van de regering onvoldoende is. In de vorige meting was nog de helft van de ondernemers deze mening toegedaan.
Bij minder dan de helft (46 procent) is er vertrouwen dat de overheid gaat helpen wanneer het nodig is. En meer dan de helft (56 procent) van de mkb’ers vindt de huidige tegemoetkomingen vanuit de overheid niet toereikend voor hun situatie. Van de mkb’ers die de tegemoetkomingen wél toereikend vinden, heeft één op de acht (12 procent) meer ontvangen dan nodig is.
Een ruime meerderheid (59 procent) van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat het UWV de tegemoetkoming op de juiste manier heeft berekend. Een kwart (25 procent) heeft dat vertrouwen niet. Iets minder dan een derde (32 procent) van de mkb’ers overweegt om de ontvangen tegemoetkomingen van de overheid te laten controleren door een externe adviseur. Op deze manier willen mkb’ers voorkomen dat zij te weinig (of te veel) aan tegemoetkomingen ontvangen.

Zorgen over gezondheid nemen af
Het vertrouwen dat het qua gezondheid wel goed komt, neemt toe. Ruim de helft (56 procent) van de ondernemers maakt zich niet druk om hun eigen gezondheid. Een kleine meerderheid (52 procent) maakt zich nog wel zorgen over de gezondheid van medewerkers. Maar ook deze groep is tanende. In de vorige meting maakte nog 63 procent zich zorgen om medewerkers.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.