Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

In vier stappen naar een toekomstbestendige bouworganisatie

9 maart 2020 - 2019 was geen gemakkelijk jaar voor de bouw en ook 2020 is volgens de experts op veel fronten nog onzeker. Niet alleen het personeelstekort, maar ook de beslissingen en wetten van de overheid (stikstof en PFAS) hebben, en hadden, een flinke impact op de bouw. Toch legt de overheid niet enkel restricties op. Er worden ook plannen gepresenteerd die nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor werkgevers formuleren.

Zo werd tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat bedrijven (in alle sectoren) in 2020 een ‘leven lang ontwikkelen’ actief moeten stimuleren en dat er budgetten vrijkomen voor leertrajecten van medewerkers. Met als doelstelling dat elke medewerker in 2020 de kans krijgt om zich te blijven ontwikkelen in zijn of haar huidige baan, en zo duurzame inzetbaarheid te realiseren en de economie te blijven stimuleren.

Niks nieuws onder de zon?
Nu is een leven lang ontwikkelen niet helemaal nieuw. Al jaren heeft de sector te maken met veranderingen die een flinke impact hebben. In 2017 stelde ABN Amro al dat de toekomst van de bouw gedefinieerd zou worden door de nieuwe technologieën zoals IoT, 3D printen en robotica. Naast de kennisuitdaging op het gebied van nieuwe technieken is er ook de verschuivende pensioenleeftijd die een uitdaging vormt: het fysiek zware werk kan niet altijd tot aan het pensioen worden uitgevoerd. Uitdagingen die er samen voor zorgen dat bij- en omscholing noodzakelijker dan ooit wordt in de bouw. Want wie gaat de nieuwe functies vervullen, en wat gaat de oudere medewerker doen als hij fysiek niet meer op de bouwplaats kan werken?
Het is dus niet vreemd dat er meer aandacht komt voor een leven lang leren. De economie moet draaiende gehouden worden, maar ook de vacatures die openstaan zullen ingevuld moeten worden: maar liefst 18.900 vacatures in het tweede kwartaal van 2019, alleen al in de bouwsector. Leren en ontwikkelen is in 2020 écht onmisbaar: stikstofcrisis of niet. Maar hoe gaat u hier als bouwbedrijf mee om? Voor werkgevers in de bouw zet Studytube een aantal praktische tips op een rij om het leven lang ontwikkelen te stimuleren:

Tip 1: Maak leren voor alle leeftijden toegankelijk
De bouw is één van de sectoren waar bij uitstek de meeste BBL-opleidingen en trajecten worden gevolgd. Maar waarom zouden we stoppen met leren na het afronden van deze opleiding? De nieuwe collega’s staan aan het begin van hun loopbaan en dan is er nog volop te leren. Uitgeleerd bent u immers nooit, en al helemaal niet als starter. Maar een jonge collega heeft andere leerbehoeften, zowel op het gebied van inhoud als vorm, dan de oudere collega. Zorg voor een op maat gemaakte aanpak, maak gebruik van de technologische ontwikkelingen op het gebied van leren en zorg voor een breed en divers aanbod: niet alleen qua inhoud maar ook op het gebied van leervorm. Door aan te sluiten bij de behoeften van elke generatie onder de werknemers zal er sneller geleerd worden. En daarvoor zijn er mogelijkheden genoeg: van blended learning, tot microtrainingen en in de schoolbanken.

Tip 2: Leren buiten het vakgebied
De bouwsector staat onder druk en voor 2020 zijn de voorspellingen vooralsnog niet erg rooskleurig. Met als gevolg dat steeds vaker medewerkers (dan al niet tijdelijk) niets te doen hebben. En medewerkers die stilzitten kosten geld, terwijl die medewerkers in deze uren ook andere werkzaamheden kunnen uitvoeren: vaardigheden buiten de ‘vakkennis’, bijvoorbeeld op het gebied van IT, robotisering en AI: trends die de bouwsector zonder twijfel zullen beïnvloeden.

Neem het voorbeeld van de Nederlandse dijken. Jarenlang werden mensen opgeleid tot dijkinspecteur. Zij gingen zelf de dijken op, voerden metingen uit en beoordelen de kwaliteit van de desbetreffende dijk. Een baan die vandaag de dag (deels) kan worden overgenomen door drones: met de juiste software en slimme camera’s kunnen zij sneller en efficiënter eenzelfde controle uitvoeren. Het gevolg? De functie van dijkinspecteur verandert en verschuift naar de analyserende en adviserende rol. Een inspectie op de dijk is niet meer nodig, dat neemt de drone over. Maar de dijkinspecteur moet wel de data van deze drone kunnen lezen én interpreteren. Door deze nieuwe vaardigheden eigen te maken, en dus buiten het ‘traditionele’ vakgebied te denken, krijgt de rol van de dijkinspecteur annex data-analist opeens een nieuwe invulling.

Tip 3: Maak gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt
Met de hernieuwde focus van de overheid op een leven lang ontwikkelen worden ook diverse financieringsmogelijkheden beschikbaar gesteld. Het zogenoemde STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) wordt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar en wordt er door de overheid gewerkt aan een subsidieregeling om een leven lang ontwikkelingen te stimuleren in het midden- en kleinbedrijf. Deze mogelijkheden moeten het leven lang ontwikkelen stimuleren en de drempel voor werkgevers verlagen. En hoewel slechts 16,7 procent van de HR-professionals in de bouw budget als een struikelblok ziet, wordt ook 40 procent van het opleidingsbudget totaal niet gebruikt, mede omdat werknemers geen keuze kunnen maken tussen de talloze opleidingen. Begeleiding en sturing (van onder andere overheid en werkgever) is daarbij noodzakelijk.

Tip 4: Zet een ‘leven lang ontwikkelen’ in als wervingstool
De instroom van personeel is urgentie nummer een op HR-gebied in de bouwbranche. Niet voor niets is er een heuse war for talent gaande en wordt er personeel uit het buitenland gehaald: de 18.900 openstaande vacatures vullen zich niet vanzelf. De lage aanwas van nieuw personeel komt niet alleen door de gevoeligheid voor de conjunctuur, maar ook omdat jongeren steeds vaker voor een hogere opleiding kiezen, met als gevolg dat er een flink tekort is aan vakpersoneel – de populariteit van vakopleidingen neemt af, óók van de bouwopleidingen. Neem daarbij de eisen van de ‘nieuwe werknemers’: uit diverse onderzoeken blijkt dat de generatie Y (1980 tot 1996) een goede balans wil tussen werk en privé, maar vooral ook waarde hecht aan goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Een kans om twee vliegen in één klap te slaan en het ‘leven lang ontwikkelen’ juist als wervingstool in te zetten. Het momentum is nú daar: onderzoek toont immers aan dat L&D professionals verwachten dat organisaties die niet meegaan in leren en ontwikkelen over tien jaar niet meer zullen bestaan...
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.