Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Vijf tips voor het laten maken van een webapplicatie

5 december 2019 - Bij veel werkzaamheden moeten er de nodige gegevens genoteerd worden. Vroeger ging dat vaak op losse papieren. Met de invoering van computers kwamen daar onder andere Excel-documenten voor in de plaats waar zaken digitaal vastgelegd konden worden.

Met de steeds verder ontwikkelende digitalisering, kan data nu op een nog veel gebruiksvriendelijkere en eenvoudigere manier vastgelegd en uitgewisseld worden. Bijvoorbeeld met behulp van een webapplicatie. Wilt u een webapplicatie laten maken voor uzelf of uw medewerkers om bijvoorbeeld gegevens over klanten of werkzaamheden in vast te leggen? Of wilt u door middel van een webapplicatie communiceren met uw klanten? Bob van Biezen van Webwhales geeft vijf tips om aan te denken wanneer u een webapplicatie laat maken.
 
Kies voor online of offline
Een webapplicatie heeft een internetverbinding nodig voor data-uitwisseling. Van Biezen: "Maar heeft de doelgroep van de webapplicatie deze wel altijd, ongeacht tijd en plaats? Thuis of op kantoor is er meestal wel een vaste internverbinding of Wifi, maar het kan ook zijn dat er devices gebruik wordt gemaakt zonder internetverbinding. Bedenk altijd of live data uitgewisseld kan worden, of dat dit later dient te gebeuren zodra er weer verbinding wordt gemaakt tussen het device en een netwerk." Wanneer dit vaak het geval is voor de gebruiker dan het een verstandige keuze zijn om een Hybride-App te laten maken. Dit is een combinatie van een webapplicatie en een Native-App.
 
Weet welke hardware de doelgroep gebruikt
Verder is het volgens Van Biezen goed om na te gaan welke devices de doelgroep gebruikt. "Een webapplicatie moet soms per platform en device ontwikkeld worden. Wanneer de doelgroep veel verschillende devices gebruikt dan kan het verstandig zijn om, zoals in de vorige alinea benoemd, een Hybride-App te maken. Doe daarom onderzoek naar welke hard- en software de doelgroep gebruikt. In het geval van uzelf of medewerkers met smartphones, tablets of laptops van de onderneming is dit eenvoudig. Bij klanten kan het ingewikkelder zijn en kunt u te maken krijgen met een grotere diversiteit, maar zo weet u wel dat u niet onnodig veel geld stopt in de applicatie."
 
Bepaal een ontwikkelmethode 
Software developers doen hun best een zo goed mogelijke applicatie te maken. Van Biezen: "Maar omdat zijzelf niet de eindgebruiker zijn, is het voor hen soms moeilijk vast te stellen welke eisen of wensen er precies zijn. De basis van goed applicatiebeheer zit hem in de co- creatie samen met de klant en de stakeholders. Om die reden wordt er veelal voor een Agile ontwikkelmethode zoals scrum gekozen. Deze ontwikkelmethode staat voor duidelijkheid, korte lijnen en flexibiliteit."
Helaas hoort van hij wel eens over applicaties waarvan de ontwikkeling strandt, of die na de introductie toch niet gebruikt worden. "Vaak is de oorzaak hiervan te vinden in miscommunicatie of slechte besluitvorming. Alhoewel een aanspreekpunt fijn is, breng je vanuit het Agile gedachtegoed juist stakeholders en ontwikkelaars bij elkaar. De Product Owner zorgt voor de richting en de keuzes en is zodoende het aanspreekpunt voor vragen. Echter tijdens demo’s etc. komen juist stakeholders en ontwikkelaars bij elkaar om direct van elkaar te leren."
 
Stel de software-architectuur vast
Van Biezen benoemt dat het verder ook belangrijk is om na te denken over de software-architectuur. "Niet iedereen beseft dat hier vooraf tijd in gestoken moet worden. Dit voorkomt echter wel dat een applicatie – zeker als deze uitgebreider wordt – in de prullenbak belandt omdat het geheel niet meer functioneert. Niet alle software of programma’s zijn namelijk geschikt om op te schalen naar grote hoeveelheden data of gebruikers."
 
Laat de applicatie testen
Tot slot wil Van Biezen als tip meegeven vooraf te bespreken hoe de applicatie getest gaat worden. "Mensen denken dat het werk vooral zit in het ontwikkelen van een applicatie. Het testen is echter net zo belangrijk, en kost ook tijd. Spreek daarom ook al voor het ontwikkeltraject hoe de applicatie getest gaat worden, bijvoorbeeld automatisch. De keuze is belangrijk omdat dit een korte versus lange termijn keuze met zich meebrengt die in een latere fase fouten kan voorkomen."
 
Een goede webapplicatie kan zowel voor de onderneming intern als voor uw klanten, veel  toegevoegde waarde hebben. Stel duidelijk de wensen en eisen vast, en houd goed toezicht op het proces van de ontwikkeling. Ben er daarnaast bewust van dat er voldoende tijd gereserveerd wordt om vragen te beantwoorden van de developers. Alleen zo krijgt u uiteindelijk de applicatie die uw onderneming ook echt verder helpt.
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.