Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

3D-printers vereisen goede verzekeringen

3D-printen kent geheel eigen risico's

3D-printers vereisen goede verzekeringen

30 augustus 2019 - 3D-printing heeft een aantal voordelen te bieden die verder gaan dan prototyping. Echter zijn er ook diverse risico’s aan verbonden. Dat blijkt onder andere uit een recent onderzoek van Vanbreda Risk & Benefits. Volgens S. Van Hout van Cards 3D printing solutions hoeft dat echter geen probleem te zijn.

Wel overlegt men het beste even met de verzekeraar.

Goed nadenken over aansprakelijkheidsvraagstukken
Volgens Van Hout zitten de voornaamste risico’s bij de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. Zo kan er bijvoorbeeld een gebrekkig product worden afgeleverd. "Vooral in de maakindustrie is het belangrijk om zich te verzekeren tegen de contractuele aansprakelijkheid. Net omdat 3D-printing zo afhankelijk is van het ontwerp, de programmering en het achterliggend maatwerk, is het belangrijk om zich zowel contractueel als buitencontractueel te beschermen," geeft ze mee.
Toch zijn er nog meer risico’s verbonden aan het ontwerpen en produceren van 3D-modellen: "Er is natuurlijk meer dan alleen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook over de productaansprakelijkheid, de ontwerpaansprakelijkheid en de werkgeversaansprakelijkheid moet goed worden nagedacht."

Extra risico’s voor maakindustrie
Volgens Van Hout vormt de maakindustrie sowieso een bijzonderheid, omdat de risico’s hier altijd een stuk groter zijn. "Neem bijvoorbeeld het risico dat een van de producten wordt teruggeroepen, net omdat het om een gebrekkig product gaat. Dan komt niet alleen de contractuele aansprakelijkheid in het gedrang, maar gaat ook de winst verloren en zijn er bovendien verregaande terugroepkosten. Een zogenoemde recallverzekering zal de schade echter vergoeden."

Productierisico’s eigen aan de onderneming
Dergelijke uitgebreide verzekeringen zijn volgens Van Hout heus niet altijd noodzakelijk: "Wanneer de 3D-printer enkel wordt gebruikt om prototypen samen te stellen, is een recallverzekering natuurlijk niet nodig. En ook een beperktere aansprakelijkheidsverzekering zal dan wel volstaan.
Toch moet u ook dan denken aan een aantal risico’s die bij elk machinepark aanwezig zijn. Demeeste fabrikanten bieden een mooie fabrieksgarantietermijn. Dit verschilt van toestel tot toestel. Bij de populaire Ultimaker S5 gaat het bijvoorbeeld om een termijn van twaalf maanden na aankoop. Toch kan het ook nadien fout gaan, zeker indien een toestel intensief wordt gebruikt. Daarom sluit uhet beste een machinebreukverzekering af. Zo’n machinebreukverzekering vergoedt niet alleen de materiële schade aan uw 3D-printer maar biedt ook bescherming tegen de financiële schade indien de productie stilligt. De meeste ondernemingen beschikken reeds over een algemene machinebreukverzekering die meestal ook op de 3D-printer van toepassing zal zijn. Hetzelfde geldt overigens voor de bestaande brandverzekering."

Andere risico’s verbonden aan 3D-printing
Het nagaan van de risico’s van 3D-printing is altijd maatwerk. Een pasklaar antwoord is er dus nooit. En dat bevestigt ook Van Hout: "Het blijft inderdaad altijd een praktijkstudie. Sommige sectoren zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor hackingpraktijken of virusaanvallen. Zo’n aanval kan dan ook bestaande ontwerpen aantasten en de volledige productie stilleggen. Via een cyberverzekering kan men de schade echter beperken. Hetzelfde geldt overigens voor bedrijven die 3D-beelden maken van bestaande voorwerpen. Zij moeten goed opletten voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Ook zij zullen moeten nagaan of de bestaande aansprakelijkheidsverzekering redding biedt. Een goed contact met de verzekeraar blijft met andere woorden onontbeerlijk."
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.