Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Werknemers missen kansen rond eigen ontwikkeling

19 december 2018 - Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Zij laten volgens hun werkgevers echter veel kansen liggen bij het gebruiken van dat geld. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van AWVN naar beschikbaarheid en gebruik van duurzame-inzetbaarheidsbudgetten.

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat een derde van de werkgevers een zogenoemd DI-budget aan zijn medewerkers beschikbaar stelt. Nog eens vijftien procent van de respondenten is op dit ogenblik bezig met de mogelijke invoering van zo’n regeling. Bij de bedrijven die al een DI-regeling hebben, krijgen de werknemers gemiddeld € 1.200 per jaar (in geld én tijd) om in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren. Zij mogen het budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39 procent), training (28 procent), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24 procent) en loopbaanadvies (achttien procent).
 
Te weinig bezig met duurzame inzetbaarheid  
Werknemers zijn nog te weinig met het thema duurzame inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Daardoor blijft er teveel geld ongebruikt. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Verder zijn de regelingen zelf voor veel respondenten te ‘vrijblijvend’. 
73 procent van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie op loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Keuzevrijheid van de werknemer rond bijvoorbeeld opleidingen is daar een uitvloeisel van.
Duurzame inzetbaarheid is de parapluterm om beleid te omschrijven dat gericht is op het versterken van de positie van werknemers op de veranderende arbeidsmarkt en om hen langer, tot op hoger leeftijd, inzetbaar te houden. Duurzame inzetbaarheid wordt zowel door overheid, vakbonden als werkgevers gezien als een antwoord op de uitdagingen waarvoor de samenleving staat door de grote veranderingen in het werk en door de vergrijzing.
 
Over het onderzoek
Aan het AWVN-ledenonderzoek ‘Budgetten voor duurzame inzetbaarheid’ namen ruim 300 werkgevers deel. Zij vormen qua activiteiten en qua omvang een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven met een lichte oververtegenwoordiging van grote werkgevers.
 Het AWVN-ledenonderzoek ‘Budgetten voor duurzame inzetbaarheid’ is uitgevoerd op initiatief van Tiptrack, de digitale tool die werkenden helpt bij het verbeteren van hun inzetbaarheid. Het onderzoek heeft tot doel het inzicht te vergroten in de stand van zaken in het bedrijfsleven op het vlak van duurzame inzetbaarheid.
 

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Peter van der Maat

19-12-2018 10:11  |  

Ik zou vooral stimuleren om een training of duurzame ontwikkeling te doen die buiten de comfortzone van werknemers ligt. Zie je dnek ik veel betere resultaten.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.