Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Waar gaat het heen met blockchain?

18 oktober 2018 - Geen enkele markt fluctueerde de laatste jaren meer dan die van de cryptocurrencies. Het afgelopen jaar begon sterk met de hoogste waardering in januari, maar al snel stortte de markt in, met in april het dieptepunt.

Een sterke opleving in mei werd opnieuw gevolgd door een marktbrede daling. De hamvraag: is investeren in blockchain-technologie - met de onzekere ontwikkelingen van de afgelopen tijd - nu wel of niet verstandig? Ondernemers en investeerders Egbert-Jan de Vries en Peter Reitsma van het Crypto Index Fonds brengen de huidige stand van blockchain-technologie in kaart en blikken vooruit op de toekomst.
 
De koers van blockchain: van hoge top naar diep dal
Het koersverloop van de blockchain-technologie en crypto assets is sterk afhankelijk van de stemming in de markt. De omslag in het sentiment zorgde voor een flinke daling in het vertrouwen in de blockchain-technologie dit jaar. Zoals bij iedere andere markt is dit terug te zien in het koersverloop. Particuliere investeerders zien hun geld verdampen, maar ook professionele crypto investeringsbedrijven en fondsen ondervinden de drastische gevolgen van dit diepe dal.
 
Cryptobreed investeren
Kijkend naar de prestaties van zes soortgelijke crypto investeringsbedrijven het afgelopen jaar, zijn er eenduidige resultaten te zien. Ondanks de verschillen is bij ieder investeringsproduct de lijn overduidelijk dalend. Kan de markt hier nog bovenop komen?

Blockchain’s potentie blijft
De Gartner Hype Cycle voorspelt ontwikkelingen van technologieën. Alle nieuwe technieken doorlopen praktisch dezelfde fasen van adoptie, afhankelijk van de menselijke psyche en de stemming in de markt (figuur 3). De introductie van het internet is een goed voorbeeld. Hier zagen we eerst een enorme boost door vertrouwen in de nieuwe techniek, gevolgd door een keldering toen bleek dat de beloften niet direct uitkwamen en vervolgens opnieuw een vertrouwensgroei toen het internet de mogelijkheden wél waar bleek te maken. Blockchain zal dezelfde curve volgen. 
Nu - met de wijsheid van achteraf - kan gesteld worden dat, in lijn met het bovengenoemde effect, de waarde van blockchain-technologie rond de jaarwisseling overschat werd. Ofwel, een te groot voorschot nam op de toekomst. De verwachte impact van de blockchain-technologie bij de introductie, uitgedrukt in de prijzen waartegen cryptocurrencies verhandeld werden, liep te ver vooruit op de daadwerkelijke economische waarde. Die waarde is op dit moment nog beperkt. Blockchain bevindt zich in de tweede fase (trough of disillusionment) van de Gartner Hype Cycle, de keldering. Op naar de derde fase: een stijgende lijn omhoog (slope of enlightenment). 

Geen valse beloftes
Vroeg of laat zal blockchain de derde fase (slope of enlightenment tot plateau of productivity) bereiken. De beloofde technologische mogelijkheden en nieuwe vormen van samenwerking, zijn niet opeens allemaal onwaar geworden. De technologie en de toepassingen moet verder worden ontwikkeld, businessmodellen moeten verder worden uitgekristalliseerd en er zullen betere waarderingsmethoden moeten komen. Dan zal de stijgende lijn in de koers - zoals bij de introductie van het internet - weer tevoorschijn komen én aanhouden.
 
De hamvraag
Is het investeren in blockchain nu wel of niet verstandig? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het ten eerste van belang dat mren de aandacht weghoudt bij emoties en een focus houden op de lange termijn. Daarnaast hangt succes af van de keuze in het crypto beleggingsproduct.
Er is geen uitspraak te doen over verloop van individuele cryptocurrencies, zoals Bitcoin of Ethereum, en het investeren hierin is risicovol en onzeker. Maar één ding is zeker: de toekomst van de blockchain-technologie is rooskleurig. Kiezen voor een marktbrede blootstelling met een mix van crypto assets zorgt voor risicospreiding en geeft investeerders een kans om te profiteren van de ontwikkelingen en groei van de technologie. Na vallen en opstaan en ups en downs, zal investeren in de blockchain-technologie uiteindelijk haar vruchten afwerpen.
 

Doorsturen  |  3  |  Nieuwsbrief

Reacties

Rein Jonkman

18-10-2018 17:42  |  

Het wordt tijd om te erkennen dat de keizer in zijn blootje op straat loopt, het is allerminst zeker dat de toekomst van blockchain rooskleurig is. Het onderwerp kent vele voetangels en klemmen, en alleen in zeer specifieke gevallen biedt het een doorslaggevend voordeel. En juist naar die vraag kom ik vrijwel geen onderzoek tegen: wanneer heb je nu werkelijk iets aan deze techniek, die knap bedacht is maar in zijn implementatie uiterst primitief en daardoor foutgevoelig maar ook kwetsbaar voor misbruik.

j.welzen

19-10-2018 09:41  |  

Anthon

19-10-2018 11:38  |  

Naar de maan uiteraard!

Een waterdicht systeem dat momenteel nog bewust wordt afgeremd.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.