Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Vijf tips om als groeiend bedrijf een faillissement te voorkomen

13 augustus 2018 - Het klinkt tegenstrijdig. Uw bedrijf groeit als kool, maar faillissement dreigt. En dat terwijl de economie alleen maar lijkt aan te trekken en het aantal faillissementen jaarlijks daalt. Toch gingen dit jaar al ruim 2.000 bedrijven over de kop.

Opvallend vaak zijn dat bedrijven, waarmee het juist voor de wind leek te gaan. Te hard groeien kan een factor zijn. Philip Lacor, VP Global Sales bij Dropbox, geeft aan welke punten hier debet aan kunnen zijn en wat u ertegen kunt doen. 
 
1. Planning en organisatie
"Als startende ondernemer heeft u  goed overzicht in wat de klant zoekt. U staat dicht bij het product en heeft korte lijnen richting klanten en partners," zegt Lacor. "Wanneer het bedrijf groeit, verandert dat vaak in rap tempo. In plaats van bezig zijn met uw passie, gaat het over plannen en organiseren. De bedrijven waar het goed mee blijft gaan, blijken daar dan ook het meest succesvol in. Door strak te plannen, te werken binnen vaste structuren en met een hoge transparantie, is er een wereld te winnen. Nu is dat voor de hippe start-up met vrije, creatieve ideeën wellicht een schrikbeeld. Maar als dit ervoor zorgt dat u relevant en winstgevend blijft, is het zeker de moeite waard. Om die reden kan het heel effectief zijn om een operationeel manager aan te trekken. Deze persoon overziet planning, teams en onderlinge samenwerking en zorgt voor de procesmatige kant van de onderneming."

2. Personeel
Wanneer een bedrijf groeit, verandert de resource-vraag in rap tempo. "Groei verloopt vaak in spurten en neemt eigenlijk nooit gestaag toe," benadrukt Lacor.  "Hier goed op inspelen met voldoende nieuwe medewerkers, is dan ook een uitdaging. Het is een heikel punt voor veel bedrijven, want hoe groeit u evenredig met uw inkomsten terwijl u ook voldoende personeel aan moet trekken? Het proces van werven is kostbaar, maar inwerken drukt tevens op de winstgevendheid. Snelle groei zorgt bovendien voor meer druk op de bestaande medewerkers en dat kan leiden tot meer verloop. Iets wat wederom een grote kostenpost vormt voor het bedrijf," zegt Lacor. Hoe hier nu het beste mee om te gaan? "Bezwijk niet voor de verleiding van te snel willen groeien, zorg voor een heldere target inzake uitbreiding van het personeelsbestand en werk hier naartoe, vergeet het verwachte verloop daar niet in mee te nemen. Betrek de medewerkers bij het groeiproces en houd vinger aan de pols voor wat betreft hun wensen en mogelijkheden. Gehoord en gezien worden verkleint de kans op vertrek aanzienlijk. Ook het bieden van voldoende persoonlijke vrijheid draagt hier aan bij."

3. De IT beperkt de groei
Philip Lacor geeft aan dat IT ook een beperkende factor kan zijn. "Dat IT ondersteunend werkt voor een goedlopend bedrijf, spreekt voor zich," zegt Lacor. "Een goed georganiseerd bedrijf werkt om die reden met tools die onderling kunnen communiceren, bijvoorbeeld een chatsysteem dat gekoppeld is aan filesharing. Wanneer een bedrijf start, gaat het vaak een samenwerking aan met een andere, kleine ondernemer, perfect voor wanneer de behoeften niet heel uitzonderlijk of specifiek zijn. Maar minder handig als u grote sprongen maakt en de IT niet snel genoeg mee kan schalen. Dat maakt u weinig wendbaarheid en het is lastig om te anticiperen op uitbreiding van diensten en of het klantenbestand. Zorg er dus voor dat u schaalbare oplossingen kiest, zodat u niet vastloopt bij groei." 
 
 4. Debiteuren
 Voor veel ondernemers zorgt het onderdeel debiteuren voor kopzorgen. Met gemiddelde betalingstermijnen die oplopen tot 90 dagen en opdrachtgevers die het presteren om zelfs nog later te betalen, is dit een veelvoorkomende faillissementsgrond. "De situatie kan dan ontstaan dat een bedrijf steeds nieuwe opdrachtgevers binnenhaalt, enorm uitbreidt, maar de cashflow niet onder controle krijgt. Om dit te voorkomen, is het noodzaak om strak te sturen hierop," benadrukt Lacor. "Haal een goede accountant naar binnen. Automatiseer de boekhouding en maak heldere analyses van wat er binnenkomt en uitgaat. Het verschil is ook te maken in een afgewogen betalingsbeleid. Wanneer betaalt u zelf uw leveranciers en medewerkers? Welke inkomsten verwacht u wanneer?"
 
 5. De markt verandert
U heeft een succesvol product neergezet en het bedrijf zit in de lift. U merkt echter dat de markt verzadigd raakt en dat de vijver om in te vissen afneemt. Wanneer bedrijven hiermee te maken krijgen, reageren zij verschillend. "Veel ondernemers blijven hopen dat de groei doorzet en houden vast aan de ingezette koers," zegt Lacor. "Het risico daarvan is dat deze groei hoe dan ook eindig is en wanneer u dat punt bereikt, bent u te laat. Om dat te voorkomen, verbreden veel ondernemers hun blik en zorgen ervoor hun dienstverlening uit te breiden. Het risico daarvan is dat het aanbod versnippert raakt, de juiste kennis niet in huis is en daarmee de toegevoegde waarde ontbreekt. Dat zijn dus belangrijke aandachtspunten."
 
"Op wat voor manier u het succes van u bedrijf ook viert en beleeft, het werk zit er nooit op," besluit Lacor. "Dus blijf gefocust, regel de IT, haal de juiste mensen in huis en blijf bovenal onderscheidend."
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.