Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Aantal schades in scheepvaart blijft dalen

16 juni 2017 - Het aantal grote schades in de scheepvaart is over het laatste decennium gedaald met 50 procent. Dit is voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling van een stabielere veiligheidsomgeving door rederijen.

Dit blijkt uit de vijfde jaarlijkse Safety & Shipping Review 2017 van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). In 2016 zijn 85 schades gerapporteerd waarbij de schepen volledig zijn vergaan. Dit is een daling van zestien procent vergeleken met vorig jaar (101). Voorlopige cijfers tonen aan dat 2016 het jaar is met het laagste aantal schades in de afgelopen tien jaar. Volgens het rapport is het aantal scheepsongevallen ook licht gedaald, namelijk met vier procent tot 2.611. In de Safety & Shipping Review worden schades van boven de 100 ton geanalyseerd.
"Hoewel de langdurige neerwaartse trend bemoedigend lijkt, is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid," zegt Baptiste Ossena, Global Product Leader Hull & Marine Liabilities bij AGCS. "De maritieme sector wordt geteisterd door een aantal onlosmakelijk verbonden risico’s in een tijd van economische zwaktes."

Milieutoezicht
Milieutoezicht neemt gestaag toe met recordboetes voor vervuiling door schepen als gevolg. Nieuwe regels rondom ballastwater die in 2017 ingaan, zijn meer dan welkom. Echter de kosten van de naleving kunnen een aanzienlijke impact hebben op de toch al zo geteisterde reders. Politieke risico’s nemen toe doordat er meer activiteit is op hotspots zoals Yemen en de Zuid-Chinese Zee met als gevolg dat vaarroutes worden bedreigd. De dreiging van offshore cyberaanvallen is aanzienlijk. "Een ‘perfecte storm’ van een toenemende druk door regelgeving gecombineerd met flinterdunne marges en nieuwe risico’s doemt op," zegt Ossena.
Meer dan een kwart van de schades aan schepen in 2016 (23) deed zich voor in Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filippijnen – de probleemgebieden van de laatste tien jaar. Het aantal schadegevallen bleef stabiel, maar het waren er nog steeds twee keer zoveel als op de Middellandse de Zwarte Zee (twaalf), de regio met de op één na meeste schades. Het aantal schades steeg in Japan, Korea, Noord-China, Oost- Afrikaanse kust, de Zuid-Atlantische Oceaan, de Oostkust van Zuid-Amerika, de Canadese Arctische Wateren en de maritieme regio’s van Alaska.

Vrachtschepen
Vrachtschepen (30) zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle schades. Schades met passagiersschepen zijn lichtjes toegenomen (acht). Dit is te wijten aan toenemende drukte op de Middellandse Zee en Zuidoost-Azië. De geldende norm blijft een probleem voor sommige delen in Azië waar slechte weersomstandigheden, gebrekkig onderhoud, zwakke handhaving van de regels en de overbemanning bijdragen aan het schadetotaal.
De meest voorkomende oorzaak van wereldwijde scheepvaartschades blijft het zinken van een schip. In 2016 goed voor de helft van alle schades en niet zelden veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. In hetzelfde jaar werd meer dan een derde van de scheepsincidenten veroorzaakt door machinebreuk. Dit zorgde ook voor een toename in incidenten van zestien procent in de regio Zwarte Zee en het oosten van de Middellandse Zee (563). Deze toename is voldoende om de Britse Eilanden te vervangen als voornaamste locatie qua incidenten van de afgelopen tien jaar. Wereldwijde piraterij en scheepsincidenten in de Arctische wateren nemen jaarlijks af. De uitdagingen en risico’s blijven echter bestaan, zoals bijvoorbeeld het groeiend aantal ontvoeringen van bemanning in delen van Azië en West-Afrika en de impact van een verwachte toename in vaarroutes over de Noordpool.

Na Hanjin – Economische situatie blijft onder druk
De val van Hanjin Shipping, één van de grootste rederijen ter wereld, legt de benarde situatie bloot van sommige delen uit de sector. Het aantal faillissementen neemt toe en wanneer de schuldenlasten te hoog zijn en de verdiensten te laag zoeken reders manieren om te besparen via onderhoudsbudget, trainingen en de bemanning. Dit kan de schadelast weer doen stijgen.
"Nalatigheid door de bemanning en onvoldoende machineonderhoud zijn twee potentiële factoren van groeiende risico’s, vooral als reders er voor kiezen om bemanningsleden te werven met minder ervaring en training óf kiezen om onderhoudswerk zo lang mogelijk uit te stellen en zo te besparen.," zegt Duncan Southcott, Global Head of Marine Claims bij AGCS.  Volgens AGCS is nalatigheid/gebrekkig onderhoud één van de voornaamste oorzaken van aansprakelijkheidsschades in de maritieme sector en wordt een toename in onderhoudsgerelateerde schades waargenomen. Het implementeren van strengere inspecties en onderhoudsregimes is cruciaal.

Technologie zorgt voor verbeteringen, teveel aan vertrouwen voor risico’s
Technologie die de veiligheid vergroot heeft al invloed op de scheepvaart – van elektronische navigatiemiddelen tot aan wal gepositioneerde controleapparatuur en welzijn van de crew. Technologie heeft het potentieel om zowel de impact van menselijke fouten als machinestoringen aanzienlijk te verminderen. Een analyse door AGCS toont aan dat menselijke fouten 75 procent van de 15.000 aansprakelijkheidsschades veroorzaken en dit is goed voor ongeveer 1,6 miljard. dollar
Telematica is bijvoorbeeld al succesvol uitgerold in de automotive sector en verbetert het rijgedrag. Dit kan ook voordelen opleveren voor de scheepvaart. Verzekeraars zoals AGCS zitten in de eerste fase van samenwerking met de scheepsvaart om het gebruik van Voyage Data Recorder (VDR) voor analyses te promoten en de veiligheid te verbeteren.
"VDR data wordt al gebruikt bij onderzoek naar incidenten, maar men kan ook belangrijke lessen trekken uit de dagelijkse analyse van werkzaamheden alsook uit het gedrag van de bemanning en de besluitvorming bij bijna-ongevallen," zegt Kapitein Rahul Khanna, Head of Marine Risk Consulting bij AGCS.
Echter blijft een teveel aan vertrouwen in technologie een bestaand probleem met incidenten tot gevolg, vooral met betrekking tot de navigatie. "De bemanning en de kapitein moeten de tekortkomingen en beperkingen van technologie begrijpen," zegt Khanna. "Soms is het vervangen van beslissingen gebaseerd op gezond verstand door digitale conclusies geen goed idee."

Welzijn bemanning
Technologie kan ook worden gebruikt voor de verbetering van het welzijn van de bemanning. Gezondheidsproblemen op zee bijvoorbeeld zijn soms moeilijk te behandelen vanwege de positie van het schip. AGCS biedt hier samen met Allianz Worldwide Care en Allianz Global Assistance een oplossing voor middels het 24/7 beschikbaar stellen van medische hulp aan de bemanning via een toegewijde app en aan boord aanwezig materiaal. Dergelijke innovatieve "telegeneeskundige" bijstand kan hulp bieden aan scheepsmanagement om beter geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot de gezondheid van de bemanning en het mogelijke afwijken van route te beperken en daarmee de kosten.

Gevaar cyberaanvallen
Het gevaar van cyberaanvallen blijft significant. De meeste aanvallen hebben eerder het doel om de bedrijfsbeveiliging te schenden dan de controle van een schip over te nemen. "De maritieme sector heeft geen verhoogd risicobewustzijn wanneer het aankomt op cyber. Omdat er zich nog geen grote incidenten hebben voorgedaan zijn velen uit de sector nog steeds zelfgenoegzaam op vlak van risico’s," zegt Khanna. Tot 80 procent van de offshore schendingen van veiligheid zijn te wijten aan een menselijke fout. "IT veiligheid mag niet worden verwaarloosd. Wanneer hackers in staat zijn om de controle over te nemen van een groot containerschip op een strategische route, kunnen ze een transitzone voor een langere periode blokkeren en dit kan grote economische gevolgen met zich meebrengen.
Andere risico’s die men kan terugvinden in de review zijn:
 
  • Structurele integriteit van schepen: Dit blijft een probleem in het licht van een reeks incidenten en schades als gevolg van breuken de afgelopen jaren en in het bijzonder bij schepen die zijn omgebouwd.
  • Brand op zee: Recente cijfers van branden op containerschepen hebben vragen opgeroepen of de veiligheidssystemen rekening houden met de grootte van het schip. Onjuist gelabelde vrachten kunnen het probleem doen toenemen.
  • Potentieel verlies van vier miljard euro: grotere schepen, de toenemende kosten voor het verwijderen van scheepswrakken, de effecten op het milieu, een hogere mate van aansprakelijkheid en voorschriften zorgen ervoor dat dergelijk scenario niet onwaarschijnlijk is.
  • Autonome scheepvaart kan in de nabije toekomst worden uitgevoerd op vaste regionale routes. Het is van belang dusdanige afwegingen rondom veiligheid te ontwikkelen om aanvaringen en uitdagingen op het gebied van de huidige regelgeving en aansprakelijkheidskwesties te vermijden.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.