Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Naar emissieloze kassen voor de toekomst

25 april 2017 - De provincie bevordert de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van 9,3 miljoen euro voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden.

De concentratie van bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO2-net.
"Dit is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend kan blijven op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt. De glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in Noord-Holland, die met emissieloze kassen ook een grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven hier gebruik van gaan maken," aldus gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken en Landbouw.
 
Verduurzamen
Het doel van de subsidie is modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw te stimuleren door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland. De concentratie van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen in nieuwe infrastructuur betaalbaar, zoals aardwarmte-installaties of hoofdleidingen voor een warmtenet of een CO2 transportnet. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. De provincie stelt vijf miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling van 9,3 miljoen euro . De Europese Unie draagt hier 4,3 miljoen aan bij.
 
Aanvragen
Noord-Hollandse bedrijven kunnen vanaf 3 mei tot 30 november 2017 een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan vanaf 3 mei ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is een miljoen.
 
Meer informatie
Bedrijven kunnen zich voor advies over geschikte locaties in glastuinbouwconcentratiegebieden wenden tot de Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer. De Greenports zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden. 

 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.