Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Visitekaartjes nog veel gebruikt om te netwerken

14 september 2015 - Visitekaartjes zijn al eeuwen oud. Dat ze nog steeds worden gebruikt, wees Reclameland al eens uit met een onderzoek gehouden in november 2014.

Dit jaar heeft de online drukkerij opnieuw een onderzoek gedaan naar de kaartjes en is onderzocht waarvoor klanten visitekaartjes nu eigenlijk gebruiken. Bijna 8000 respondenten hebben de poll ingevuld die Reclameland publiceerde op de websites in Nederland en België. In beide landen staat hetzelfde antwoord met stip bovenaan: visitekaartjes worden het meest vaak gebruikt om te netwerken.
 
Visitekaartjes om te netwerken
De respondenten konden uit vijf antwoordmogelijkheden kiezen waarvoor zij visitekaartjes gebruiken. Antwoorden waaruit ze onder meer konden kiezen waren 'Om te netwerken', 'Voor marketingdoeleinden', 'Visitekaartjes? Wat zijn dat?', 'Nergens voor' en 'Iets anders, namelijk..'. Bijna de helft van alle respondenten gaf aan visitekaartjes te gebruiken om te netwerken. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat visitekaartjes al sinds de zeventiende eeuw gebruikt worden om contactgegevens uit te wisselen. Dat beeld is blijkbaar door de eeuwen heen weinig veranderd. En zeg nu zelf, wie bezoekt er een beurs of een zakelijke bijeenkomst zonder visitekaartjes mee te nemen? Vooral de Belgen lijken zich vast te houden aan dit statement. Zo gebruikt bijna 60 procent van hen hiervoor visitekaartjes.
 
Visitekaartjes versus naamkaartjes
Een kwart van alle respondenten geeft aan visitekaartjes te gebruiken voor marketingdoeleinden. Opvallend hierbij is dat in verhouding meer Nederlanders dan Belgen voor dit antwoord hebben gekozen. In België gebruikt namelijk slechts 15 procent de naamkaartjes voor marketingdoeleinden. Een verklaring hiervoor zal nader onderzocht moeten worden. Zijn er dan ook klanten die nergens visitekaartjes voor gebruiken? Ja. Bijna 15 procent van alle respondenten heeft aangegeven geen visitekaartjes te gebruiken. Vooral Nederlanders lijken minder visitekaartjes te gebruiken dan Belgen. Toch laat Google zien dat in verhouding meer Nederlanders zoeken op het woord 'visitekaartjes drukken' dan België, namelijk 7,5 keer zoveel. Nu heeft België natuurlijk ook minder inwoners, maar dat is 'slechts' 1,5 keer zoveel minder. Een verklaring hierop kan zijn dat de Belgen ook veelal het woord naamkaartje gebruiken in plaats van visitekaartje. Die trend is ook terug te zien in Google. Zo zoekt een Belg 5,5 keer zo vaak op het woord 'naamkaartjes drukken' dan een Nederlander. Dat verklaart wellicht ook waarom in verhouding meer Belgen dan Nederlanders de antwoordmogelijkheid 'Visitekaartjes? Wat zijn dat?' hebben aangevinkt in de poll.
 
Creatief met visitekaartjes
Een aantal respondenten, bijna tien procent, heeft aangegeven visitekaartjes ergens anders voor te gebruiken. Zo gebruiken de Nederlanders visitekaartjes ook wel als afsprakenkaartje of verhuiskaart. Daarnaast voegt de detaillist het kaartje ook toe bij wijnverpakkingen. Een enkeling gebruikt de visitekaartjes voor vrienden en familie. Uit dit onderzoek blijkt dus dat visitekaartjes voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Bijna vijftien procent van alle respondenten geeft aan nergens visitekaartjes voor te gebruiken.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.