Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Slijters bezorgd over experiment minister Kamp

23 maart 2015 - De Koninklijke SlijtersUnie, de branchevereniging voor slijters, is bezorgd over de door minister Kamp aan de Kamer voorgestelde plannen voor het experimenteren met verlichte regelgeving in winkelgebieden.

Die plannen zijn verwoord in de door hem samen met de betrokken stakeholders in de detailhandel opgezette retailagenda en zien onder meer op de Drank- en horecawet.

Level playing field
Minister Kamp vindt het van belang dat er een level playing field bestaat voor horeca en retail. Dat zou in zijn visie bereikt worden door versoepeling van regelgeving. De slijters menen dat dit niet ten koste mag gaan van gezondheidsbelang of de openbare orde en veiligheid.

Bescherming tegen impulsaankopen
Bescherming van de consument tegen impulsaankopen, is de ratio achter de scheiding van distributie van alcohol en overige producten. Als dat principe wordt losgelaten, voorziet de SlijtersUnie dat impulsaankopen van alcohol nog meer worden gestimuleerd en zich gaan verplaatsen naar locaties waar totaal geen toezicht is.
Ron Andes, voorzitter SlijtersUnie: "In de retailagenda komt onvoldoende tot uitdrukking dat alcoholhoudende drank een risicovol product is waar behoedzaam mee omgegaan moet worden. Experimenten met horeca zullen beperkt moeten blijven tot de droge horeca, maar zullen nooit de natte horeca of de detailhandel in alcoholhoudende dranken mogen betreffen."

Pilot
Op gemeentelijk niveau wordt in de pilot Verlichte regels winkelgebieden geëxperimenteerd met 'algemene regels' in de binnenstad, waarbij ook bestemmingen van panden worden meegenomen. In binnensteden zal het strikte onderscheid tussen functies op bepaalde plekken, zoals geregeld in bestemmingsplannen, worden losgelaten. Op lokaal niveau wordt in samenspraak met belanghebbenden in de binnenstad geëxperimenteerd met 'zones' waar zowel retail- als horeca-activiteiten mogelijk worden. Dit gebeurt binnen de wettelijke grenzen op het gebied van gezondheid en openbare orde en veiligheid. Deze insteek is onderdeel van de RetailDeal.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.