Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Fabrikanten bouwsector: komend jaar sterke stijging webshops

27 februari 2015 - Momenteel heeft iets meer dan een kwart van de fabrikanten in de bouw- en installatiesector een webshop of een online module. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren sterk toe zal nemen.

Vooral onder fabrikanten in de bouwsector wordt het komende jaar al een stijging verwacht. Van de fabrikanten in de bouwsector die nu nog geen webshop of online module hebben, verwacht namelijk een kwart dat dit binnen een jaar wel het geval zal zijn. Dit blijkt uit het rapport ‘Rol van de Handel’ van BouwKennis.

Speelveld
Het speelveld van toeleveranciers in de bouwketen verandert in sneltreinvaart. De mogelijkheden die het online kanaal toeleveranciers bieden, spelen hierin een aanjagende rol. Voor de fabrikant zijn er bijvoorbeeld kansen om afnemers directer te bedienen. Inmiddels geeft iets meer dan een kwart van de fabrikanten in de bouw- en installatiesector aan dat ze daadwerkelijk over een webshop of online module beschikken.
 
De handel als doelgroep
Ondanks de kans om afnemers directer te bedienen, valt voor fabrikanten uit de bouwsector op dat zij zich voornamelijk richten op handelaren (vijftienprocent). Professionals (zeven procent) en consumenten (zes procent) kunnen in mindere mate gebruik maken van de online bestelmogelijkheden die fabrikanten uit de bouwsector bieden. Ook een relatief groot aandeel fabrikanten uit de installatiesector geeft aan dat de webshop of online module is gericht op handelaren (tien procent).
 
Webshop in de planning
Aan fabrikanten die momenteel nog geen webshop of online module hebben, is gevraagd op welke termijn men verwacht deze wel in te gaan zetten. Fabrikanten in de bouwsector geven vaker dan fabrikanten in de installatiesector aan dat zij snel een webshop voor hun bedrijf verwachten. Bijna een kwart verwacht binnen nu en een jaar een webshop te hebben. Onder fabrikanten in de installatiesector ligt dit aandeel opvallend laag (drie procent). Ongeveer eenderde van de fabrikanten zonder webshop in zowel de bouw- als de installatiesector geeft aan dat er over twee tot drie jaar wel een webshop is bij hun bedrijf. Fabrikanten in de installatiesector die nog geen webshop hebben zeggen vaker helemaal geen behoefte te hebben aan een webshop dan fabrikanten in de bouwsector.
 
Rol van de Handel
Het is de vraag die alle toeleveranciers in de bouw en installatie momenteel bezighoudt: hoe ziet het samenspel tussen de fabrikanten en de groothandel er in de toekomst uit? Hoe creëren ze samen toegevoegde waarde en welke positie nemen ze daarbij in? De ‘Rol van de Handel’ gaat in op dit vraagstuk door de huidige en toekomstige positie van beide partijen volledig bloot te leggen. Fabrikanten weten na het lezen van het rapport welke strategische keuzes medetoeleveranciers maken in het verkoopkanaal. Ook brengt het rapport het (toekomstige) inkoopgedrag en de daarbij horende wensen van afnemers van bouwmaterialen in kaart.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.