Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Werkbaar werk in de lift bij zelfstandige ondernemers

25 november 2013 - 51, 4 procent van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk. Dit betekent een stijging van de werkbaarheidsgraad met 3,6 procentpunt sinds de laatste meting in 2010. Net als bij werknemers is werkstress bij zelfstandige ondernemers het belangrijkste knelpunt.

Eén op drie Vlaamse zelfstandige ondernemers kampt met werkstress. Daarnaast ondervindt bijna 32 procent van de actieve zelfstandige ondernemers een problematische werk-privébalans. Dat blijkt uit een enquête onder 12.000 actieve zelfstandige ondernemers die de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) driejaarlijks uitvoert.

Werkbaar werk
Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: "In 2013 heeft 51,4 procent van de Vlaamse zelfstandige ondernemers werkbaar werk. Dit komt neer op een stijging van 3,6 procentpunt ten opzichte van 2010. Als dit groeitempo aangehouden kan worden, dan ziet het er alvast goed uit om tegen 2020 de doelstelling uit het Toekomstpact 2020 te realiseren. Hierin werd voor 2020 een streefcijfer van 55 procent werkbare banen vooropgesteld, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse toename van de werkbaarheidsgraad met 0,5 procent. Net zoals bij de werkbaarheid van de jobs van werknemers, blijft er bij de zelfstandige ondernemers nood aan sensibilisering en ondersteunende initiatieven om de werkbaarheidsgraad jaar na jaar te verhogen."

Wat is werkbaar werk?
Werk dat het label ‘werkbaar’ krijgt voldoet aan vier voorwaarden: het leidt niet tot (problematische) werkstress, het houdt evenwicht met het privéleven, het biedt voldoende leerkansen en blijft motiverend.  Eerder dit najaar bracht de Stichting Innovatie & Arbeid resultaten naar buiten over de werkbaarheid van banen van de Vlaamse werknemers. Toen stelde de SERV reeds dat werkbaar werk een gezonde voedingsbodem is voor langer werken.

Resultaten zelfstandige ondernemers 2013
Tussen 2007 en 2010 was er nauwelijks evolutie in de werkbaarheidsgraad van zelfstandige ondernemers: met respectievelijk 47,7 procent en 47,8 procent bleef ze bijna constant. Vandaag wordt een werkbaarheidsgraad van 51,4 procent opgetekend.
Gekeken naar de evolutie 2007-2013, ontstaat het volgende beeld:
• Sinds 2007 is het aandeel zelfstandige ondernemers dat geconfronteerd wordt met werkstress afgenomen van 36,7 procent naar 33,4 procent. Ondanks de daling blijft werkstress het grootste knelpunt: 110.000 van de zelfstandige ondernemers heeft in 2013 werkstress.
• Ook het aandeel van zelfstandige ondernemers dat kampt met een problematische werk-privébalans is sinds 2007 (34,5 procent) afgenomen. Toch blijft het in 2013 voor 31,6 procent of 104.000 zelfstandige ondernemers een pijnpunt.
• De grote meerderheid van de zelfstandige ondernemers blijft gemotiveerd aan de slag. Slechts 8,4 procent ervaart hun job in 2013 als demotiverend, dit aantal is vrijwel ongewijzigd sinds 2007 (8,2 procent).
• Het aandeel zelfstandige ondernemers dat voldoende leerkansen ervaart in hun werk was in 2007 reeds positief (94,4 procent) en is in 2013 nog licht gestegen (95,3 procent).

Positieve beïnvloeding van de werkbaarheid van werk
Opmerkelijk is dat niet enkel vaktechnische kennis maar ook een gedegen opleiding in beheer en management van de zaak, de werkbaarheid van de zelfstandige ondernemers positief beïnvloedt. Van de zelfstandige ondernemers die zich voldoende opgeleid voelen op het vlak van beheer en management heeft 55,3 procent werkbaar werk. Bij de zelfstandige ondernemers die zich hiervoor onvoldoende opgeleid voelen geeft 41,6 procent aan werkbaar werk te hebben.
Ook de ondersteuning door een sociaal netwerk (verenigingen, externe adviseurs, familieraad) beïnvloedt het hebben van werkbaar werk. Bij de zelfstandige ondernemers die zich goed ondersteund voelen door een sociaal netwerk ervaart 59,3 procent hun werk als werkbaar, bij de zelfstandige ondernemers met geen of beperkte ondersteuning is dit 45,9 procent.

Toekomstgericht denken en werken
Een werkbaarheidsgraad van 51,4 procent betekent dat er nog 48,6 procent van de zelfstandige ondernemers problematisch scoren op minstens één van de vier knelpunten. Er blijft behoefte aan sensibilisering en ondersteunende initiatieven.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.