Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

BTW-voordeel woon/werkpanden verdwijnt

26 augustus 2010 - Op 1 januari 2011 verdwijnt het BTW-voordeel op woon/werkpanden voor ondernemers en zzp’ers. Ook lopende bouwprojecten worden hierdoor geraakt. Voor woon/werkpanden en vakantiewoningen in aanbouw is het van belang het pand zo snel mogelijk tot het ondernemingsvermogen te rekenen, de BTW te claimen en het pand dit jaar nog in gebruik te nemen.

Voor zelfstandige ondernemers, oftewel natuurlijke personen, is het nog maar enkele maanden mogelijk om de BTW ‘uit te smeren’ voor onroerende zaken die zowel privé als zakelijk worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor woon/werkpanden en vakantiehuizen die worden verhuurd. René de Visser, directeur belastingadvies bij accountantskantoor Accon avm licht toe: "De afgetrokken BTW voor het privé-deel wordt nu nog in tien jaar terugbetaald, wat een welkom financieringsvoordeel oplevert. In plaats hiervan wordt vanaf 1 januari 2011 aftrek van voorbelasting slechts toegestaan voor het deel dat het pand werkelijk wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. Het financieringsvoordeel vervalt hierdoor."
Als er later een wijziging plaats vindt in het gebruik, bijvoorbeeld in de verhouding zakelijk/privé, wordt hiermee rekening gehouden door middel van de herzieningsregeling voor onroerende zaken. Jaarlijks zal worden vastgesteld of het gebruik is gewijzigd. Daar staat tegenover dat geen BTW meer wordt geheven over privé-gebruik. 

Doek valt voor lopende bouwprojecten

Voor woon/werkpanden en vakantiewoningen waarop de BTW volledig in aftrek is gebracht en die vóór 1 januari 2011 in gebruik worden genomen, blijft de huidige regeling van toepassing. De betreffende ondernemers behouden dus hun financieringsvoordeel. Voor lopende bouwprojecten waarbij de ingebruikname staat gepland na 1 januari 2011 lijkt het doek te vallen. De Visser: "Het is voor woon/werkpanden en vakantiewoningen in aanbouw van belang het pand zo snel mogelijk tot het ondernemingsvermogen te rekenen, de BTW te claimen en het pand dit jaar in gebruik te nemen. De financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers kunnen van geval tot geval aanzienlijk verschillen, ook wanneer de verhouding zakelijk en privégebruik in de loop der jaren wisselt. De maatregel zal zeker ook gevolgen hebben voor de bouwnijverheid."

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.