Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Minder werkvergunningen voor Roemenen en Bulgaren

26 augustus 2010 - In de eerste zes maanden van dit jaar is het aantal tewerkstellingsvergunningen aan Roemenen en Bulgaren met een kwart afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van UWV WERKbedrijf.

In de eerste helft van 2010 kregen 1.883 Roemenen een werkvergunning. Van januari tot en met juni vorig jaar waren dat er nog 2.412. Onder Bulgaren nam het aantal vergunningen in dezelfde periode af van 624 tot 553. Het aantal werkvergunningen dat UWV WERKbedrijf verleende voor werknemers van buiten de Europese Unie bleef nagenoeg stabiel. In ruim 90 procent van de gevallen werd een vergunning verstrekt binnen de wettelijk geldende termijn van vijf weken. 

Geen vrij verkeer
Roemenië en Bulgarije zijn de enige landen binnen de EU waarvoor het vrij verkeer van werknemers niet geldt. Een werkgever moet een tewerkstellingsvergunning (twv) aanvragen als hij een Roemeen of Bulgaar tijdelijk in dienst wil nemen. Het verlenen van een vergunning is aan een aantal strikte voorwaarden gebonden. Zo moet een werkgever eerst op zoek naar personeel dat zonder werkvergunning kan werken, is hij gehouden aan de in de sector geldende arbeidsvoorwaarden en moet hij zorgen voor passende huisvesting. 

Kortdurend seizoenswerk
Bulgaren en Roemenen worden veelal ingezet voor kortdurende seizoenswerkzaamheden in de land- en tuinbouw. Het aantal door UWV WERKbedrijf verleende vergunningen is gedaald doordat werkgevers makkelijker zelf personeel vonden, onder meer door gebruik te maken van een nieuwe online sollicitantenbank voor agrarische seizoensarbeid door EU-werknemers. Ook speelt de tegenvallende oogst een rol. Hierdoor namen land-en tuinbouwbedrijven minder seizoenskrachten in dienst.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.