Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

KvK bepleit drastische aanpak kantoren-, winkel- en bedrijfsruimtemarkt

22 juni 2012 - De Kamer van Koophandel Midden-Nederland wil samen met deskundigen en vastgoedpartijen oplossingen vinden voor de grote problemen op de vastgoedmarkt. In de regio Midden-Nederland is sprake van omvangrijke leegstand en een economische schadepost van op termijn meer dan een miljard euro.

Dit staat in een onderzoek naar de vastgoedmarkt in Midden-Nederland dat gisteren door de KvK is gepresenteerd. 

Andere blik op  ontwikkeling
Om het leegstandsprobleem op te lossen moet anders met de ontwikkeling van vastgoed worden omgegaan. De huidige planvoorraden moeten kritisch worden bekeken, te denken valt aan meervoudig ruimtegebruik, herbestemming en – als het niet anders kan - afwaardering en onttrekking van vastgoed aan de voorraad. Daarnaast moet het snel lonend worden om meer in bestaand vastgoed te investeren dan in nieuwe projecten. Vanmiddag vindt hierover een symposium plaats in Utrecht met deskundigen, vastgoedondernemers, beleggers, overheden en makelaars uit de regio. Doel is een vastgoedagenda om te komen tot een duurzame vastgoedmarkt. 

Leegstand kost miljarden
Uit een globale schatting van de kosten van leegstand (huurpijs x m²) blijkt dat jaarlijks een economisch verlies optreedt van ongeveer 130 miljoen euro door gederfde huurinkomsten bij leegstaande bedrijfs-, kantoren- en winkelpanden. De marktwaarde van het hiermee gemoeide vastgoed bedraagt (bij een rendementseis in de vorm van huur van tien procent per jaar op geïnvesteerd vermogen) naar schatting minimaal 1,3 miljard euro. Bovendien is leegstand zeer nadelig voor de uitstraling van vastgoed en dus voor de WOZ-waarde van panden in de omgeving. 

Grote leegstand in Midden-Nederland
De leegstand op de kantorenmarkt in Midden-Nederland is groot en bedraagt dertien procent (bijna 700.000 m2). Utrecht presteert in vergelijking met de grote kantorensteden in Nederland redelijk met gemiddeld negen procent leegstand. Daarentegen behoren de gemeenten Stichtse Vecht (onder andere Maarssen), Nieuwegein en Veenendaal tot de top vijf van Nederland qua kantorenleegstand (meer dan 23 procent).
Een uitschieter is de locatie Merwestein in Nieuwegein met circa 35 procent leegstand, waarvan 75 procent structureel. Op de winkelmarkt worden de tekenen van leegstand steeds vaker zichtbaar met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van winkelgebieden. De leegstand in Midden-Nederland is weliswaar lager dan het Nederlands gemiddelde maar ligt met circa zeven procent (140.000 m2) wel ruim boven de normaal geachte ‘frictieleegstand’ van vijf procent. Ook hier zijn de regionale verschillen groot. Daar waar Utrecht met vier procent onder de frictieleegstand blijft, is de leegstand in winkelcentra als Tiel, Gorinchem, Woerden en Veenendaal gemiddeld vijftien procent. Op de markt voor bedrijfsruimte is de leegstand minder problematisch dan bij kantoorlocaties: deze is in Midden-Nederland gemiddeld vijf procent (200.000 m2). Er zijn wel grote verschillen tussen locaties; dit hangt vaak samen met veroudering, maar ook met de hoeveelheid beschikbare nieuwe ruimte. Zo blijft er onverminderd vraag naar bedrijfsruimte in Rivierenland.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.