Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Rechten op tienduizenden Europese merken in gevaar

20 april 2012 - Merkenbureau Onel trademarks verdedigde gisteren het belang van duizenden houders van Europese merken voor het Hof van Justitie in Luxemburg. Aanleiding is een uitspraak van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Deze instantie, verantwoordelijk voor merkregistraties in de Benelux, heeft beslist dat een merkregistratie in de Europese Unie een dusdanig omvangrijk recht betreft, dat gebruik van dat merk in één lidstaat niet perse voldoende is om dit merkrecht in alle landen in stand te kunnen houden. Indien deze beslissing wordt bekrachtigd door het Hof van Justitie zou dat de rechten op zeker tienduizenden Europese merken op het spel zetten. 

Achtergrond

Een belangrijke beperking aan merkrechten is dat ze binnen vijf jaar na de registratie moeten worden gebruikt. Tot op heden was onduidelijk of het gebruik van een Europees merk, een merk in alle lidstaten van de Europese Unie, grensoverschrijdend moest zijn. Gebruik van het merk in één land is altijd voldoende geacht. In de veelbesproken Onel-zaak heeft het BOIP beslist dat dit niet het geval is. In de beroepszaak die Onel trademarks heeft aangespannen heeft Hof Den Haag vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg, de instantie die uitleg kan geven over het merkenrecht. 

Desastreuze gevolgen voor het MKB

Een Europese merkregistratie is een populaire manier om merken te beschermen; het is relatief goedkoop en dekt een groot gebied. Echter, in veel van deze gevallen worden de merken maar in één land gebruikt. Dit geldt met name voor kleinere ondernemingen, die enkel op nationaal niveau actief zijn.
Mocht het Hof van Justitie toch beslissen dat gebruik grensoverschrijdend moet zijn dan is de verwachting van Onel trademarks dat de populariteit van Europese merken danig zal afnemen. Maar belangrijker: veel bestaande Europese merken lopen het risico vervallen te worden verklaard, omdat ze slechts in één land worden gebruikt. "Een rechtsonzekerheid waar snel een einde aan gemaakt moet worden," aldus Arnaud Bos, merkenadviseur bij Onel trademarks.Onel trademarks is van mening dat het in strijd is met het Europese gedachtegoed om geografische eisen te stellen aan het gebruik van merken, en zal bij het Hof van Justitie aanvoeren dat gebruik in één land voldoende moet zijn.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.