Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Veel MVO dynamiek in Nederlandse agribusiness

5 november 2010 - De Nederlandse agri en food sector is volop bezig met het verduurzamen van zijn producten en bedrijfsprocessen. Zowel op terreinen als energiereductie en dierenwelzijn als op het gebied van productinnovatie en ketensamenwerking zien veel nieuwe initiatieven het licht.

Het lijkt erop dat de sterke uitgangspositie die de sector mondiaal heeft, wordt gebruikt om ook in de toekomst koploper te kunnen blijven. Dat getuigt van visie en leiderschap. Dit is de conclusie van de publicatie MVO in de agribusiness die MVO Nederland aanbood aan Kees Oomen, directeur AKV van het ministerie van EL&I. 

Website
MVO Nederland lanceerde deze week tevens - in opdracht van het ministerie van EL&I - de website www.mvoindeagribusiness.nl. Deze biedt een overzicht van de stand van zaken op het gebied van MVO in de agribusiness. Het is de eerste keer dat een dergelijk overzicht wordt geboden. Het onderzoek betreft bijna alle deelsectoren: van zuivel, vlees en akkerbouw tot diervoeders, vis, groente en fruit. 

Duurzame uitdagingen
Het onderzoek leert echter ook dat de agri en food sector nog veel duurzame uitdagingen voor de boeg heeft. Vele vormen van uitstoot moeten nog fors omlaag, evenals het gebruik van antibiotica in de dierhouderij. En de samenwerking in de keten, waarbij retailers en producenten gezamenlijk duurzaamheiddoelstellingen realiseren en de kosten verdelen, staat ook nog maar in de kinderschoenen. 

De markt omarmt duurzaamheid
Waar veel initiatieven in het verleden vooral onder druk van de overheid tot stand kwamen, gaan nu steeds meer de markt en concurrentieverhoudingen een rol spelen. Dat vraagt om een meer ondernemende en innovatieve manier van werken. Duurzaamheid en innovatie vallen dan ook steeds meer samen. Bij innovatie gaat het niet alleen om technologische vernieuwingen, maar ook om sociale innovatie. Sociale innovatie betekent o.a. modern en inspirerend leiderschap, goede communicatie en slim samenwerken. Recente studies van de Erasmus Universiteit en het EIM die aantonen dat bedrijven die hierin voorop lopen aanzienlijk betere resultaten boeken dan behoudende ondernemingen. 

Onbeantwoorde vragen
De studie laat ook nog een aantal vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld de vraag hoe ver agri en food echt zijn bij hun footprint- en uitstootreductie en op het terrein van sociale innovatie. Veel harde gegevens ontbreken nog. En ook de vergelijking met het buitenland verdient nadere studie. Maar de basis voor meer inzicht en verdere verdieping is gelegd. Die basis geeft reden tot vertrouwen dat de sector de ingeslagen richting met kracht zal doorzetten.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.