Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

'Nederlandse makelaarsmarkt is zeer concurrerend'

12 maart 2012 - De NVM heeft kennis genomen van de conclusies in de marktscan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de concurrentie op de Nederlandse huizenmarkt. Volgens de NMa wordt de makelaarsmarkt gekenmerkt door lage toetredingsdrempels en een lage concentratiegraad.

Lagere courtages en een grote toename van makelaars kunnen er volgens de NMa op duiden dat de concurrentie de afgelopen jaren verder is toegenomen. 

Concurrentiekracht
De NMa meldt haar bevindingen in een marktscan over de woningmakelaardij. De marktscan wijst uit dat de markt op vrijwel alle concurrentie-indicatoren goed scoort. Makelaars ondervinden weinig drempels om de markt te betreden (vrij beroep) en er zijn binnen de makelaardij geen makelaarskantoren die de markt domineren. Volgens de marktscan zijn er aanwijzingen dat consumenten profiteren van betere marktwerking. Het gemiddelde courtagepercentage en de gemiddelde winst per makelaarskantoor zijn vanaf 2005 respectievelijk 2006 lager dan de jaren ervoor, wat volgens het onderzoek kan duiden op toegenomen concurrentie. 

Funda
De NVM kan zich niet vinden in de aanbevelingen van de NMa ten aanzien van woningsite Funda. De NMa stelt voor dat Funda haar strategische beleid meer zelfstandig zou moeten bepalen, opdat het een concurrent van de makelaars zelf kan worden. Tegelijkertijd pleit de NMa ervoor dat niet-NVM- makelaars onder dezelfde voorwaarden als NVM-makelaars gebruik kunnen maken van Funda.
"De NVM heeft Funda opgericht om de dienstverlening en het woningaanbod van de NVM en haar leden te profileren," benadrukt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. Door strenge eisen te stellen aan de kwaliteit en actualiteit van het op Funda getoond aanbod, is de woningmarkt voor de consument veel transparanter geworden. "Wij hebben destijds het risico genomen, de investeringen gedaan en de website continu verbeterd, zodat het nu de meest succesvolle woningsite van Nederland is. Inmiddels kunnen ook niet-NVM-leden daarvan profiteren. Maar dat betekent vanzelfsprekend niet dat niet-NVM-leden dezelfde behandeling moeten krijgen als NVM-leden." 

Aanvulling
Volgens de NVM is er een goede balans gevonden door wel toegang te verlenen aan niet-NVM-makelaars, maar tegelijkertijd de NVM en haar leden een positie te geven waarmee zij zich kunnen blijven profileren ten opzichte van andere makelaars. Kimman: "Helaas hebben wij moeten constateren dat de NMa geen reactie aan de NVM heeft gevraagd alvorens te komen tot haar aanbevelingen en deze te publiceren. We zullen de aanbevelingen van de NMa uiteraard nader bestuderen, maar dat betekent niet dat we het met alles eens hoeven te zijn. Uit de marktscan van de NMa valt op te maken dat de concurrentie op de woningmarkt hevig is, wat op gespannen voet staat met haar aanbevelingen ten aanzien van Funda. De NVM tekent in dit verband ook aan dat een woningsite, anders dan de NMa stelt, niet een substituut is voor de makelaarsdiensten, maar een aanvulling daarop. Een woningsite is te vergelijken met een ‘te koop’ bord, een etalage of een advertentie in de krant."

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.