Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

27 december 2011 - De Nederlandse Tuinbouwondernemers zijn na het zwaar bewogen jaar 2011 niet bepaald positief gestemd. Ongeveer een derde geeft aan een hogere omzet gegenereerd te hebben, een derde geeft aan een gelijkblijvende omzet te hebben gehad en een derde geeft aan een verslechtering van de omzet te hebben ervaren.

Opvallend is de mentale veerkracht in de sector: 66 procent geeft 2011 toch een rapportcijfer zes of hoger. Voor 2012 verwacht 47 procent van de tuinders een verder herstel van de omzet, 31 procent verwacht verslechtering van het resultaat en de overige 22 procent geeft aan geen verschil te verwachten. Opvallend is dat maar liefst 72 procent van de tuinders vindt dat er geen afdoende maatregelen zijn getroffen tegen de gevolgen van de EHEC-crisis. De overheid heeft niet adequaat het economisch herstel gestimuleerd, vindt 81 procent zelfs. Toch geven ruim vier op de vijf tuinders het kabinet Rutte een rapportcijfer van zes of hoger. 

Terughoudendheid op investeringsgebied
Het slechte economische klimaat lijkt tot een grote terughoudendheid te leiden voor wat betreft de investeringsbereidheid. Slechts 22 procent geeft aan van plan te zijn om in 2012 meer dan 100.000 euro te investeren. Dit zegt echter weinig over het vertrouwen dat men heeft in de toekomst van het eigen bedrijf. Hier geeft namelijk maar liefst 89 procent van de tuinders een rapportcijfer aan van zes of hoger. Dit blijkt uit de eindejaarsenquête van LTO Noord Advies en Flynth / GIBO Groep, waaraan 113 tuinbouwondernemers hebben meegedaan. 

Balans zakelijk en privé

Ondernemers ervaren op dezelfde wijze de balans tussen privé en zakelijk. Van de respondenten geeft 54 procent een cijfer zeven of hoger en dit is vergelijkbaar met 2010. In 2009 waren aanzienlijk minder tuinders tevreden over de balans tussen privé en zakelijk. In 2009 gaf 46 procent een cijfer zeven of hoger en in 2008 was dit slechts 39 procent. Opmerkelijk is deze positieve uitkomst in het licht van de economische crisis en de financiële druk die men op de bedrijven ervaart. 

Kansen en bedreigingen

Ten aanzien van 2012 ziet men vooral kansen in samenwerken in de keten en investeren in kennis en efficiency. Veel minder geloven de tuinders in kostprijsverlaging. De economische neergang, slechte prijsvorming en stagnerende vraag en afzet worden veruit als grootste bedreigingen voor 2012 gezien. Daarnaast worden fluctuaties op de energiemarkt als serieuze bedreiging voor de toekomst gezien. Opvallend is dat men in toename van binnenlandse productie en concurrentie uit het buitenland veel minder een bedreiging ziet. 

Kritisch op overheidsbeleid

Ondernemers zijn kritisch ten aanzien van het gevoerde beleid van de vorige regering: 81 procent vindt dat de overheid te weinig gedaan heeft om het herstel van de economie te stimuleren en ook ontevreden is men over de aanpak van de EHEC-crisis. Toch hebben tuinders over het algemeen vertrouwen in de nieuwe regering van Mark Rutte, 84 procent is hier positief over. Ze noemen versterken van de internationale positie van de tuinbouw als belangrijk aandachtspunt voor de regering, terwijl slechts één op de vijf tuinders in 2012 internationale activiteiten wil ontplooien. Ook blijven de ondernemers het verlagen van de administratieve lasten en de overheidsbemoeienis belangrijk vinden. 

Financieringen en subsidies

Het aantal bedrijven dat in 2011 hinder heeft ondervonden bij het aanvragen van een financiering is met vijftien procent zeer beperkt. Dit lijkt een gevolg te zijn van het uitblijven van investeringen en daarbij behorende financieringsaanvragen. Slechts 23 procent van de tuinders geeft aan subsidie te hebben ontvangen; ook dat kan het gevolg van het negatieve investeringsklimaat zijn. 

Social Media
Opvallend is de beperkte interesse bij tuinders voor social media. 83 procent is niet actief op LinkedIn, 80 procent zegt geen gebruik te maken van Facebook en slechts acht procent van de tuinders maakt gebruik van Twitter.

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.