Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Arbeidsmarktdilemma voor bouw en infra

9 december 2011 - In de laatste maanden van 2011 is de vraag naar professionals op het gebied van bouw, civiel en ruimtelijke ordening gekrompen met 31 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Met de aanhoudend slechte marktvooruitzichten komen bouw- en infrabedrijven de komende periode voor een lastig arbeidsmarkt dilemma te staan: snijden in of vasthouden van personeel.

Dit blijkt uit de analyse "Trends en ontwikkelingen op de Bouw, Civiel & RO arbeidsmarkt" van Joost Duffhues, competence director BCRO bij Yacht

Steeds minder vacatures
Voor bijna alle sectoren zie je de afgelopen maanden een behoorlijke daling van het totaal aantal gepubliceerde print en online vacatures tot november dit jaar vergeleken met vorig jaar. Zoals verwacht daalde het aantal vacatures bij de sector overheid en zakelijke dienstverlening (advies- en ingenieursbureaus) met respectievelijk 53 procent en 32 procent. Daarnaast is ook een duidelijke daling in de energie & telecom en de zorg zichtbaar. Van het aantal gepubliceerde print en online vacatures tot november 2011, is vooral het aantal vacatures op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO) gedaald met 59 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Op de voet gevolgd door civiele vacatures met 40 procent en bouw vacatures met 26 procent. 

Blijvende vraag
De arbeidsmarktvooruitzichten blijven onverminderd positief voor bouw- en civieltechnici. Vanuit de markt houdt de structurele vraag naar deze professionals aan, vooral in de werkvoorbereiding (calculatie), het risico- en contractmanagement en het werkveld onderhoud en beheer. Het structurele tekort aan bouw- en civieltechnici wordt de komende jaren steeds groter door de vergrijzing, de vervangingsvraag en de al jaren teruglopende instroom voor opleidingen op het gebied van bouw- en infrastructuur. 

Arbeidsmarkt dilemma bouw- en infrabedrijven

Duffhues: "De bouw- en infrabedrijven staan door de aanhoudend verslechterende markt de komende periode voor moeilijke keuzes. 'Houden we ons schaarse vakpersoneel binnenboord of moeten we snijden in ons personeelsbestand? Hoe komen we straks weer aan vakkundig personeel als de markt aantrekt? Welke reserveringen moeten we nu al nemen om straks weer aan het dan nog schaarsere personeel te kunnen komen om minimaal aan mijn vervangingsvraag te kunnen voldoen?' We merken nu duidelijk dat een groot deel van de bedrijven kiest voor een grotere flexibele schil om de onzekere tijden aan te kunnen. Jonge professionals worden hierdoor geconfronteerd met een onzekere arbeidsmarkt. Zij kunnen daardoor besluiten om niet te kiezen voor de bouw- en infrawereld, terwijl we de komende jaren juist nieuwe bouw- en civieltechnici hard nodig hebben. Een onzekere arbeidsmarkt leidt bovendien tot een nog lagere mobiliteit, omdat men kiest voor de veiligheid van de huidige baan. Daardoor stagneert ook de doorstroming van getalenteerde technici."

Doorsturen  |  1 reactie  |  Nieuwsbrief

Reacties

Jan

22-04-2021 09:27  |  

Was er 10 jaar geleden nog sprake van te weinig vraag naar mensen in de bouw, zien we vandaag de dag dat de bouw weer mensen tekort komt. Ik hoop dat de baangarantie in de bouw stabiel blijft, omdat we de bouw hard nodig hebben.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.