Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Kantonrechterformule bepaalt hoogte ontslagvergoeding

Checklist: Gouden Handdruk

Door: Redactie Brisk Magazine - Als u iemand ontslaat via de rechter, resulteert dat in veel gevallen tot toekenning van een ontslagvergoeding voor de werknemer, ook wel afkoopsom of ‘gouden handdruk’ genoemd. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de Kantonrechtersformule.

De Kantonrechterformule
De Kantonrechter kan, na het verzoek om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, een ontslagvergoeding toekennen die betaald moet worden door de werkgever.