Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Goed werkgeverschap is een wettelijke plicht

Checklist: Omgaan met personeel

Door: Redactie Brisk Magazine - Neemt u personeel in dienst, dan bent u wettelijk verplicht zich ook als goed werkgever te gedragen. Ten eerste bent u verplicht de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te beschermen. De werkplek moet dus vrij van agressie, pestgedrag en seksuele intimidatie zijn. Hoe u dat doet, mag u zelf bepalen. Daarnaast zijn er een aantal regels waaraan u moet voldoen.

Arbeidstijden
De arbeids- en rusttijden zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet. Alle informatie hierover vindt u hier.