Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Getuigschrift meegeven aan vertrekkende medewerker is verplicht

Checklist: Getuigschrift

Door: Redactie Brisk Magazine - Een werkgever is verplicht om aan het einde van het dienstverband aan de werknemer op diens verzoek een getuigschrift te overhandigen. Deze verplichting is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, artikel 656 BW, Boek 7.

In ieder geval moeten de volgende gegevens worden verwerkt: