Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Checklist: Is de cybersecurity van jouw bedrijf in orde?

Door: Redactie Brisk Magazine - De steeds verder digitaliserende wereld biedt kansen voor bedrijven en overheden maar tegelijkertijd nemen de cybersecurity risico’s met een snel tempo toe. Datalekken, cyber aanvallen en virussen zijn nog maar het tipje van de ijsberg van ‘ongelukken’ in de digitale wereld. Niet alle bedrijven zijn zich bewust van de risico’s die een cyber aanval of een hack met zich meebrengt. Het is daarom van belang dat er voldoende aandacht is voor de beveiliging van onze digitale wereld.

Want is de software van jouw bedrijf altijd up-to-date en weet jij wat de waarde van logbestanden is?