Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Checklist: Wet verbetering Poortwachter

Door: Redactie Brisk Magazine - De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor dat u het loon van een zieke medewerker maximaal twee jaar lang moet doorbetalen (eerste jaar 100 procent, tweede jaar 70 procent) en dat u samen met de zieke werknemer ervoor moet zorgen dat werknemer re-integreert in passend werk.


Hieronder treft u een nadere uiteenzetting van alle functionarissen waarmee u te maken krijgt.