Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Betaalt u weinig btw? Misschien hoeft u ook geen administratie te voeren!

Checklist: Kleineondernemersregeling

Door: Redactie Brisk Magazine - Weten of u wel of niet in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling is heel eenvoudig: dat is het geval wanneer u per jaar minder dan 1.883 euro btw hoeft te betalen.

Vrijstelling of korting
Als u minder dan 1.345 euro btw per jaar hoeft te betalen, bent u helemaal vrijgesteld van btw-afdracht aan de Belastingdienst. Moet u tussen de 1.345 en 1.883 euro btw betalen, dan krijgt u korting. Hoe hoog die is, berekent u hier