Ondernemen met de beste ondersteuning

Checklists

Stel duidelijke, haalbare doelen met de SMART-methode

Checklist: SMART methode

Door: Redactie Brisk Magazine - Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd. Om dit te voorkomen kunt u de SMART-methode toepassen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,Tijdgebonden.

U kunt de SMART-methode bijvoorbeeld inzetten bij het voeren van functioneringsgesprekken en bij het opstellen van marketing- of projectplannen.