Ondernemen met de beste ondersteuning

Webloggers

Weblog's van

Schadelijke intenties - van wasbeertjes naar grizzlyberen

Door: , 10 maart 2012

Enthousiasme is een eigenschap die niemand als slecht zal bestempelen. Ook tijdens een bedrijfsovername kan enthousiasme bijdragen aan het vertrouwen tussen koper en verkoper. Te veel enthousiasme kan echter een averechts effect hebben.

Lees verder

De ware zekerheid

Door: , 15 november 2011

In het dagelijks leven zoeken mensen vaak naar zekerheid. Zekerheid op financieel vlak, in relaties, op het gebied van gezondheid. De zoektocht naar zekerheid is ook in de overnames niet onbekend. Een verkoper die een deel van de koopsom niet direct bij overname ontvangt, zal de koper vragen om hier zekerheid voor te stellen. En een koper zal van de verkoper zekerheid verlangen voor het geval de koper een claim verkrijgt op grond van de door verkoper verstrekte garanties.

Lees verder

Is uw accountant ook jurist?

Door: , 26 augustus 2011

Wanneer een partij wordt begeleidt bij de aankoop van een onderneming, komt het regelmatig voor dat de wederpartij zich in het traject laat bijstaan door zijn accountant. Tussen de accountant en de verkopende partij is, na jaren van intensief bedrijfsmatig contact, vaak een innige vertrouwensband ontstaan. 

Lees verder

Vetoregeling destructief bij of na bedrijfsovername

Door: , 22 juli 2011

De laatste jaren zien wij steeds vaker dat de verkoper van een bedrijf nog een periode als aandeelhouder bij het verkochte bedrijf betrokken blijft. Een dergelijke constructie kan bijdragen aan gedegen overdracht van de onderneming aan de kopende partij. Bovendien vindt de overgang van een oude naar een nieuwe eigenaar geleidelijker plaats voor klanten en leveranciers.

Lees verder
1