Ondernemen met de beste ondersteuning

Webloggers

Weblog's van Han Mesters

Voorzichtig herstel van de economie kan ondernemers op het verkeerde been zetten

Door: Han Mesters , 27 april 2015

De sterke groei in de vraag naar uitzendkrachten gedurende de afgelopen maanden bevestigt het beeld dat we nu hebben van de economie: het herstel lijkt aan te houden. Toch is het gevaarlijk om te denken dat we weer terugkeren naar een periode van ongebreidelde groei, zoals voor 2008. Structurele veranderingen zijn in volle gang in de sector zakelijke dienstverlening en blijven druk zetten op alle business modellen.

Lees verder

Levensvatbaarheid van zakelijke dienstverleners in de nieuwe economie

Door: Han Mesters , 09 februari 2015

Deze week organiseert ABN Amro Bank wederom het WTT in Rotterdam. Centraal staat dit jaar de vraag: ‘Wat is de levensduur van een bedrijf?’ Voor een antwoord op deze vraag moeten zakelijke dienstverleners meer grip krijgen op relevante ontwikkelingen om zich als bedrijf in de Nieuwe Economie staande te kunnen houden. Hierbij draait het om drie thema’s: de wendbaarheid (‘agility’), de innovatiekracht en de IT-infrastructuur van bedrijven.

Lees verder

De race naar het 'trusted advisor' - schap

Door: Han Mesters , 15 december 2014

In de professionale dienstverlening (advocatuur, bankwezen, accountancy, consultancy etc.) zien we dat de spelers in veel gevallen kiezen voor het streven naar ‘trusted advisor’ - schap als instrument voor onderscheidend vermogen. Wat weten we inmiddels van dit fenomeen?

Lees verder

Hollywood, Skunk Works en de toekomst

Door: Han Mesters , 08 november 2014

In een eerdere blog heb ik geschreven over de ‘disruptieve’ invloed van technologie op business modellen van bedrijven. Mij houdt de vraag bezig hoe we ons een beeld kunnen vormen van nieuwe technologieën in de toekomst.

Lees verder

Het gelijk van Plato

Door: Han Mesters , 20 april 2014

Steeds meer bedrijven komen er achter dat hun businessmodel niet meer past bij de huidige realiteit:
1. Bedrijven hebben last van ‘disruptieve’ technologieën
2. Toegevoegde waarde verschuift steeds meer van productie naar design
3. De mogelijkheden om nieuwe producten te verzinnen en produceren zijn haast onbeperkt, vooral nu innovaties als 3D printing het mogelijk maken complexe producten in kleine oplages te maken tegen acceptabele prijzen

Lees verder

Ondernemerslessen van de Rooms Katholieke Kerk en de orde der Tempeliers (2)

Door: Han Mesters , 10 oktober 2013

In mijn vorige blog heb ik gesproken over de Franciscaner Orde en het gevaar van strategie wijzigingen die te ver af liggen van de originele basisgedachte. In deze blog sta ik stil bij een andere orde binnen de Katholieke kerk: deTempeliers, ook wel genoemd de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo. Deze orde was bijzonder omdat Tempeliers zowel geestelijken waren als ook ridders. De baas (Grootmeester) van de orde viel rechtstreeks onder de Paus.

Lees verder

De lessen voor bedrijven van de Ordo Fratrum Minorum

Door: Han Mesters , 30 augustus 2013

De geschiedenis van de oudste multinational ter wereld, de Rooms Katholieke kerk, vormt een interessante inspiratiebron voor het denken over organisaties. De organisatie bestaat inmiddels zo’n kleine 2000 jaar terwijl in onze tijd de ‘levensduur’ van organisaties steeds korter wordt en inmiddels zo’n 100 jaar bedraagt voor grote bedrijven en zo’n 15 jaar voor kleinere bedrijven.

Lees verder

Tweedeling binnen de economie, tweedeling binnen bedrijven

Door: Han Mesters , 25 juli 2013

We zien zowel binnen bedrijven als ook binnen de economie in zijn geheel een tweedeling ontstaan. Aan de ene kant komen er steeds meer kennisintensieve bedrijven,  dit gaat hand in hand met de groei van de dienstverlenende sector. Aan de andere kant zien we dat binnen veel bedrijven een sterker onderscheid komt tussen activiteiten die op basis van processen te omschrijven zijn en activiteiten die creatief zijn en gericht zijn op toekomstige waardecreatie.

Lees verder

Terug naar vakmanschap, lotsbestemming en trots

Door: Han Mesters , 07 juni 2013

Het thema van de ABN AMRO Visie op Sectoren (VOS) Zakelijke Dienstverlening van 2013 is ‘winst zonder groei’. Dit thema is gekozen vanuit de gedachte dat economische groei in ons land en heel Europa de komende jaren beperkt zal zijn. Bedrijven zullen geen ‘wind in de rug’ hebben van de economie voor het realiseren van hun eigen groei.

Lees verder
1