Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Zakelijke wanbetalingen in Azië met 60 procent gestegen in vergelijking met 2021

Bedrijven Azië getroffen door verstoring wereldhandel

Zakelijke wanbetalingen in Azië met 60 procent gestegen in vergelijking met 2021

29 juni 2022 - Het innen van onbetaalde zakelijke facturen bezorgt Aziatische bedrijven grote kopzorgen. Dit vraagstuk speelt zowel bij hun binnenlandse afnemers als bij afnemers uit exportmarkten in de regio. Het te laat of niet voldoen van betalingen zorgt voor een steeds grotere druk op de liquiditeit van deze bedrijven. Het risico op wanbetaling neemt daardoor ook toe voor Nederlandse bedrijven die naar Azië exporteren.

Voor de jaarlijkse Betalingsbarometer Azië heeft Atradius bedrijven ondervraagd in zeven Aziatische markten (China, Hongkong, India, Indonesië, Singapore, Taiwan en Vietnam) en in de Verenigde Arabische Emiraten. Hun grootste zorg zijn de wanbetalingen waar zij steeds vaker mee te maken hebben. Door uiterst onzekere economische omstandigheden zijn deze in vergelijking met de resultaten van 2021 toegenomen met maar liefst 60 procent.
 
Interessante markt
"Azië is nog steeds een interessante markt voor Nederlandse exporteurs," aldus Rik Broekman, Head of Commercial van Atradius. "De onderzochte regio is goed voor bijna zeven procent van de Nederlandse goederenexport. De groei in Azië valt dit jaar terug naar 4,5 procent, om in 2023 weer iets te stijgen naar vijf  procent. Veel bedrijven in de regio zijn echter wereldwijd actief en voelen de verstoringen in de wereldhandel die het gevolg zijn van de pandemie en geopolitieke spanningen. Daarnaast worstelt de maakeconomie met toenemende kosten van ruwe materialen, transport en brandstoffen. De stijging van het aantal wanbetalingen kan een signaal zijn dat het ondernemersklimaat onder grote druk staat." 
50 procent van de uitstaande facturen in de regio wordt te laat betaald (tot 90 dagen na factuurdatum). Het probleem speelt nog sterker bij langdurig onbetaalde handelsschulden (meer dan 90 dagen) die als oninbaar moeten worden afgeschreven. De problemen zijn het grootst in Taiwan, dat kampt met een afschrijvingspercentage van 8 procent: bijna een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Hongkong en Singapore hebben bedrijven te maken met een gemiddelde stijging van 50 procent. In Indonesië namen de oninbare vorderingen toe met 40 procent. Vietnam is voor het eerst in de Betalingsbarometer van Atradius opgenomen. Bedrijven uit dit land geven aan dat hun liquiditeit steeds meer onder druk staat door zowel afschrijvingen (6 procent van de totale waarde van zakelijke facturen) als onbetaalde handelsschulden, die ongeveer de helft van de waarde van de zakelijke handel vertegenwoordigden. 
"De uitkomsten van de Betalingsbarometer Azië zijn verontrustend," vervolgt Broekman. "Gezien de aanhoudende onzekerheid in de markt verwachten we niet dat de trend van dubieuze vorderingen zich snel zal herstellen. Nederlandse exporteurs doen er dan ook goed aan om heldere betalingsafspraken met hun afnemers in de regio Azië te maken."

 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.