Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in strijd met Europees recht

2 juni 2020 - Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse die in opdracht van de Werkvereniging is uitgevoerd.  "In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen," zegt Roos Wouters van de Werkvereniging.

Wouters: "Wij hebben laten toetsen of dat in het licht van Europese wetgeving überhaupt wel mogelijk is. De conclusie was dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen, op verschillende punten strijdig is met het Europees recht. Het kabinet heeft dus een groot probleem als dit voorstel wordt overgenomen." 
 
Niet houdbaar
"Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag", vervolgt Wouters. "Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest. het kabinet doet er verstandig aan dit voorstel van tafel te halen, wil men niet verzeild raken in jarenlange juridische procedures. Het bizarre is ook dat wij als belangenorganisatie van zelfstandigen er helemaal niet bij betrokken zijn geweest. Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp’er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden."
 
Zzp'er wil geen aov
Uit een eerdere enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78 procent van de zzp’ers zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering ook helemaal niet wil. Wouters: "Tegen werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp’ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest." 
 

Doorsturen  |  3  |  Nieuwsbrief

Reacties

Aovcentrum.nl

2-06-2020 12:21  |  

Goed dat hier aandacht aan besteed wordt. Veel zzp'ers willen inderdaad helemaal geen AOV en de verzekeringspremies zijn veels te hoog. Als het wel verplicht wordt, dan moeten de premies veel lager worden.

Caroline van Aart

3-06-2020 08:07  |  

peter boekhouder-zzp

9-06-2020 06:27  |  

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.