Social Bookkeeping begint vandaag

Klik hier om deze mail online te bekijken
  logo

Gratis Online Boekhouden

veilig online, compleet, social en gratis

. inloggenforum

 
 

[beginning],

Met Social Bookkeeping is het mogelijk om uw BTW-aangifte rechtstreeks in te dienen bij de belastingdienst. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u alle relevante kosten en opbrengsten hebt vastgelegd in Social Bookkeeping.

 
         
 
ENKELE AANDACHTSPUNTEN
 
Heeft u alle verkoopfacturen definitief gemaakt?
   
Heeft u alle inkoopfacturen, betrekking hebbend op het afgelopen kwartaal, geboekt?
   
Heeft u bij de inkoopfacturen de juiste BTW-percentages gebruikt?
 
         
 
BELANGRIJKE PUNTEN
 
Het totaal van de op de omzet berekende BTW wordt verantwoord op de grootboekrekeningen 151100 t/m 151800
   
Het totaal van de op de inkoop berekende BTW wordt verantwoord op de grootboekrekeningen 150000 t/m 150600
   
De toename op deze grootboekrekeningen (ten opzichte van de stand per 31 december 2012) moet overeenkomen met de BTW-bedragen op het aangifteformulier.
De in rubriek 1 te rapporteren omzet moet overeenkomen met de omzet in kwartaal 1 (grootboekrekeningen, beginnend met 8)
 
         
 
WIJ ADVISEREN U DIT TE CONTROLLEREN
 
U kunt de saldi van de grootboekrekeningen als volgt oproepen: Financile overzichten > Dynamisch rapport > Rapport Kolommenbalans, selecteer hier het aangiftetijdvak en klik op rapport.
   
Voor de vergelijking met 31 december dient u ditzelfde rapport uit te draaien over 2012.
   
 
         
 

Als u afwijkingen constateert, verzoeken wij ons hierover te mailen onder vermelding van uw , Gebruikersnaam, Bedrijfsnaam en telefoonnummer. Wij zullen dan zo spoedig als mogelijk uw administratie onderzoeken.


Met vriendelijke groet,

Wim Verburg
BusinessCompleet.nl BV
wim@bc.nl
0294-282 751

 
logo
  inloggenforum