Indien deze e-mail niet goed weergegeven wordt, klik dan hier.

De amersfoortseBusinesscompleet
Alles wat u wilt weten over prinsjesdag
We gaan het allemaal voelen
Kabinet stimuleert innovatie
Discussiepunten begroting 2013
Werkgever betaalt WW-uitkering
Miljarden voor asfalt
Koopkracht daalt
Zorgpremie en eigen risico omhoog
Hypotheekrenteaftrek op de schop
Budget vitaliteitspakket beperkt
AOW-leeftijd sneller omhoog
Niemand weet precies waarom de derde dinsdag van september de naam prinsjesdag heeft gekregen. Tot 1930 droeg 8 maart die naam. Op die dag, de geboortedag van prins Willem de Vijfde, vierde het volk feest onder de naam prinsjesdag. (bron NOS)Voor uzelf - We gaan het allemaal voelen

ABCOUDE - De aanhoudende crisis maakt het noodzakelijk dat er drastisch wordt bezuinigd. De Miljoenennota, gebaseerd op het lente-akkoord, gaat uit van een bezuiniging van twaalf miljard euro. Hiermee wordt het tekort teruggedrongen van 3,8 procent naar 2,7 procent. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn tevreden over deze bezuiniging maar willen wel de forenzenbelasting van tafel. >>>

Voor uzelf - Kabinet stimuleert innovatie

ABCOUDE - Het kabinet wil zich blijven inzetten om de economische groei te versterken. Er is daarom onder meer 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld om de topsectoren van de Nederlandse economie verder uit te bouwen. Dat staat in de beleidsagenda van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). >>>

Voor uzelf - Discussiepunten begroting 2013

ABCOUDE - Over sommige van de belastingmaatregelen van het kabinet is het laatste woord nog niet gezegd. De forensentaks en de BTW-verhoging beloven nog een discussie in de Tweede Kamer op te leveren. >>>

Voor uzelf - Werkgever betaalt WW-uitkering

ABCOUDE - Werkgevers moeten vanaf 2014 gaan betalen voor (maximaal) de eerste 6 maanden WW. Meer specifiek komt het erop neer dat werkgevers 1 maand WW per dienstjaar betalen met een minimum van 3 maanden voor contracten voor onbepaalde tijd, tot een maximum van 6 maanden. >>>

Voor uzelf - Miljarden voor asfalt

ABCOUDE - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet in het komende jaar meer dan een half miljard bezuinigen. Desondanks gaan de investeringen in de infrastructuur gewoon door. Het ministerie stopt 2,8 miljard in het hoofdwegennet, 2,2 miljard in spoorveiligheid en 4 miljard in meer treinen tussen de grote steden. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie. >>>

Voor uw werknemers - Koopkracht daalt

ABCOUDE - In 2013 gaat de economie weer licht groeien. Maar de koopkracht daalt licht en de werkloosheid loopt iets op. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) die op Prinsjesdag is gepubliceerd. >>>

Voor uw werknemers - Zorgpremie en eigen risico omhoog

ABCOUDE - De zorgkosten rijzen de pan uit. Om deze kosten een halt toe te roepen worden enkele maatregelen genomen: het eigen risico gaat omhoog naar 350 euro en de premies gaan omhoog. Hoe hoog deze gaan uitvallen, is nog niet bekend. Het kabinet rekent erop dat de zorgpremie volgend jaar 20 euro hoger uitvalt. >>>

Voor uw werknemers - Hypotheekrenteaftrek op de schop

ABCOUDE - De hypotheekaftrek in Nederland gaat deels op de schop. Er is voor volgend jaar afgesproken dat voor nieuwe hypotheken alleen het recht op renteaftrek bestaat als de hypotheek volledig in 30 jaar (annuïtair of lineair) wordt afgelost. >>>

Voor uw werknemers - Budget vitaliteitspakket beperkt

ABCOUDE - Het totale budget voor het vitaliteitspakket wordt beperkt met 815 miljoen euro. Onderdeel van dit akkoord is dat in 2013 een nieuwe regeling wordt ingevoerd: vitaliteitssparen. Deze regeling maakt het voor werknemers en ondernemers mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen. Ook de eerder aangekondigde overgangsregeling voor de levensloopregeling blijft bestaan. >>>

Voor uw werknemers - AOW-leeftijd sneller omhoog

ABCOUDE - De AOW-leeftijd zal per 2013 geleidelijk worden verhoogd. In het Pensioenakkoord van 2011 was nog overeengekomen dat de AOW-leeftijd pas in 2020 omhoog zou gaan, maar de overheidsfinanciën zijn sinds het sluiten van het akkoord sterk verslechterd. Dit heeft ook consequenties voor het tempo waarin maatregelen moeten worden genomen. >>>