Geachte Abonnee,

U ontvangt deze e-mail, omdat u geregistreerd staat als abonnee op de gratis diensten van het ondernemersportaal van BC.nl. Mogelijk bent u er reeds van op de hoogte dat het bedrijf achter het ondernemersportaal, BusinessCompleet.nl BV, op 6 december 2016 is gefailleerd. Afgelopen weken is er hard gewerkt aan een mogelijkheid om de (gratis) dienstverlening van BC.nl zoveel mogelijk te continueren.

Dat is ten dele gelukt. UFE Groep BV zal een deel van de activiteiten van BC.nl overnemen, en u in dat kader bepaalde diensten kosteloos ter beschikking stellen (zoals toegang tot de kennisbank) tegen de reeds bestaande voorwaarden. Dat impliceert dat uw gegevens in de toekomst door UFE Groep BV op een zelfde wijze gebruikt zullen worden als BusinessCompleet.nl BV dit deed.

UFE Groep BV zal de dienstverlening rondom het gratis online boekhoudpakket van BC.nl niet continueren. Wél zal UFE Groep BV ervoor te zorgen dat het boekhoudprogramma nog ten minste drie maanden beschikbaar is, dus in elk geval tot 13 april 2017, opdat u voor die tijd uw boekhouding veilig kunt stellen, mocht u van het boekhoudprogramma gebruik maken.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheden die UFE Groep BV u biedt, kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

De curator van BusinessCompleet.nl BV